Aru ja Ado-Metsa detailplaneering

Tori Vallavolikogu 21.01.2021 otsusega nr 302 algatati Tori vallas Elbu külas Aru ja Ado-Metsa kinnistutel detailplaneeringu koostamine. 

Algatamine

Vastuvõtmine 

KSH eelhinnang 

Kehtestamine

Avalik väljapanek 14.03-12.04.2022