Aru ja Ado-Metsa detailplaneering

Tori Vallavolikogu 21.01.2021 otsusega nr 302 algatati Tori vallas Elbu külas Aru ja Ado-Metsa kinnistutel detailplaneeringu koostamine. 

Algatamise otsus

KSH eelhinnang