Tori Vallavalitsus

Registrikood: 77000341
Juriidiline aadress: Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond
Telefon: 445 1881
Arvelduskonto: EE642200001120160667 Swedbank, EE851010220265842226 SEB
Tööaeg: E-N 8.00-17.00; R 8.00-14.00
Palume vastuvõtu eelnevalt kokku leppida!
 
Kantselei ja finantsosakonna ajutine asukoht: Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond
Arengu- ja planeeringuosakond: Selja tee 1a, Sauga alevik
Haridus- ja kultuuriosakond: Selja tee 1a, Sauga alevik
Majandusosakond: Selja mnt 2, Tori alevik
 
 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel.
 
 

NB! Vallavalitsus võtab vastu ainult e-arveid Omniva arvekeskusesse. Tasuta saab e-arveid esitada keskkonnas e-arveldaja

Meediapäringud: Kati Saagim, e-post kati.saagim@torivald.ee, telefon 5866 6327.

Vallavanem

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Lauri Luur 5237966 Valla üldjuhtimine, valla arendustegevuste juhtimine, koostöö kogukondadega, valla turvalisusega seotud teemade koordineerimine (Sauga)
Arendusnõunik Kaire Ilus 5250899 Valla arengukava, arendusteemade algatamine ja juhtimine, välisrahastusega projektide koordineerimine, koostöö ettevõtjatega, turismiarendus (Sauga)
Arendusspetsialist Ave Lääne 57493555 Kogukonna koostöö, vabaühenduste toetused, välisrahastusega projektide aruandlus (Sauga)
Rahvatervisespetsialist Kairi Gustavson 5218455 Rahvatervis, sporditaristu, mänguväljakud, loome- ja spordistipendium (Sauga)

Kantselei

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Siiri Jõerand 58843905 Sindi (Puhkus 11.-15.03)
Kantselei spetsialist Kelly Stern 4451881 Elanikele info edastamine (Sindi)
Jurist Jaanika Ainsar 51968409 Sindi
Hangete peaspetsialist Ester Ungert 5034679 Puhkus (14.-27.03)
Rahvastikuspetsialist Alli Hansumäe 58700878 Rahvastikutoimingud - sündide ja elukoha registreerimine, dokumentide väljastamine (Sindi)
Andmekaitse- ja personalispetsialist Eve Atka 53053506 Sindi
Volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets 5269732 E,T, N - Sauga, K - Sindi, R - Are (28.02-1.03)
Kommunikatsiooninõunik Kati Saagim 58666327 Sise- ja väliskommunikatsioon (Sindi)
Teabespetsialist Piia Salundi 58557158 Valla kodulehe haldamine, valla lehe toimetamine (Sindi)
IT-juht Maris Ruus 57880887 Sauga
IT-spetsialist Elton Jets 53609052 Sauga
Süsteemiadministraator Tõnis Link 51990441 Sauga

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Jüri Puust 5183374 Valitsuse liige; majandusosakonna töö korraldamine (Tori)
Taristunõunik Toomas Parm 5206932 Teede ja tänavate korrashoid ja välisvalgustus, veolubade väljastamine (Tori (puhkus 26.02-1.03))
Haldusjuht Maie Põder 5098829 Valla hoonete halduse korraldamine (Tori)
Vallaaednik Triin Sohlu 57000637 Avaliku haljastuse korrashoid (sh kalmistud), raieteatised ja raieload (Tori (puhkus 26.02-1.03))
Kalmistuvaht Leiu Tünder 53093902 Sindi kalmistud
Kalmistuvaht Riho Raiesmaa 51919838; 5046734 Tori kalmistu

Arengu- ja planeeringuosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Signe Rõngas 5253189 Valitsuse liige; keskkond, planeerimine, maaküsimused, ehitisregistri toimingud, heakorrakonkursid, restaureerimis- ja korteriühistute toetused (Sauga)
Vallaarhitekt Helle-Triin Hansumäe 59182828 Ruumiline planeerimine (Sauga)
Üldplaneeringu spetsialist Sigrit Kasemets 53493355 Sauga
Planeerimisspetsialist Piret Kallas 51984663 Projekteerimistingimused, detailplaneeringud (Sauga (puhkus 26.02-1.03)
Planeerimisspetsialist Leles Luhse 53599927 Detailplaneeringud (Sauga)
Ehitusnõunik Merike Raudsepp 55560275 Ehitisregistri menetluste korraldamine, nõustamine lubade dokumentatsiooni küsimustes (Sauga)
Ehitusspetsialist Mairis Karus 54660508 Kasutusteatiste ja kasutusloa taotluste menetlemine (Sauga)
Ehitusspetsialist Kristi Kaliste 55510654 Ehitusteatiste ja ehituslubade taotluste menetlemine (Sauga)
Ehitusjärelevalve spetsialist Martin Riidamets 53011017 Ehitusjärelevalve (Sauga)
Maanõunik Mati Leht 53831899 Nõustamine maaküsimustes; kinnistute jagamine, liitmine, piirimuudatused; sihtotstarvete muutmine ja aadressiandmete muudatused (Sauga)
Maaspetsialist Siivi Kaart 51984235 Kinnistute jagamine, liitmine, piirimuudatused; sihtotstarvete muutmine ja aadressiandmete muudatused (Sauga)
Geoinformaatik Margus Pikkor 58167666 Geoportaali haldamine ja maamaksu küsimused
Keskkonnanõunik Kärt Linder 55940777 Sauga
Keskkonnaspetsialist Janne Soosalu 5253929 Jäätmekäitlus, hajaasustuse programm, puurkaevude asukohtade kooskõlastamine (Sauga)
Korrakaitseametnik Andres Riivits 53066561 Avaliku korra tagamine - koerte ja kasside pidamise reeglid ja heakord, reklaamiload ja avalike ürituste load (Sauga)
Taastuvenergeetika projektijuht Kalev Mitt 5143377 koosseisuväline töökoht

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Valitsuse liige; vastutusvaldkonnad sotsiaaltöö, lastekaitse, haridus, kultuur, noorsootöö, ühis- ja õpilastransport (Sauga)
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane 5053978 Täisealiste isikute sotsiaalhoolekande korraldamine, nõustamine, kohtumenetlused täisealiste hoolekande küsimustes (Sauga)
Lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa 53682558 Lastekaitse üldküsimused, puuetega laste nõustamine ja teenused, asendushooldusteenuse korraldamine, lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamine (Sauga (puhkus 26.-28.02))
Lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg 51914590 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga)
Lastekaitsespetsialist Geiu Vahtra 53314949 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga)
Lastekaitsespetsialist Krista Palk 53600396 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga)
Lastekaitsespetsialist Gerlin Kõre 53093130 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (puhkus 26.02-1.03))
Sotsiaaltöö spetsialist Tiina Männik 55562120 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: endine Are vald, Kilksama, Eametsa, Nurme ja Räägu küla ning Sauga alevik. Vastuvõtt Are ja Sauga teenuskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Helga Isand 4451896; 53236341 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Sindi linn (tööealised). Vastuvõtt Sindis
Sotsiaaltöö spetsialist Silvi Pool 5184066 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: endine Tori vald, vastuvõtt Tori teenuskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Anne Ats 53093150 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Sindi (eakad), Tammiste, Urge, Kiisa, Vainu, Rütavere, Pulli külad. Vastuvõtt Sindis ja Saugas kokkuleppel
Juhtumikorraldaja (erihoolekanne) Eda Mirk 59199235
Sotsiaaltöö assistent Erlyn Palberg-Rand 53833691 Sindi

Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Valitsuse liige; vastutusvaldkonnad sotsiaaltöö, lastekaitse, haridus, kultuur, noorsootöö, ühis- ja õpilastransport (Sauga)
Noorsootöö nõunik Erika Nõmm 5154337 Noorte huvihariduse ja tegevuse toetused, noortekeskuste omavahelise koostöö koordineerimine, õpilasmalev (Sauga)
Haridusjuht Herve Merivald 59151989 Alus- ja üldharidust puudutavad küsimused (Sauga)

Finantsosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsjuht Katrin Järv 5055261 Sindi
Vanemraamatupidaja Veronika Pikkur 53025090 Sindi
Finantsist Marika Klausson 57703055
Raamatupidaja Tatjana Lapteva 58543033 Kommunaalarved (Sindi)
Raamatupidaja Li Kaljurand 58545520 Sauga Põhikool, Sindi Gümnaasium, Sindi Lasteaed, Are Kool, Suigu lasteaed, Sindi Muusikakool) (Sindi)
Raamatupidaja Merit Aadusoo 53682992 Tori Põhikool, Tori Lasteaed, Jänesselja Lasteaed, Tammiste Lasteaed-Algkool (Sindi)