Teated

Pärnu mnt 62a ja 62b korterite ost

Tori Vallavalitsus võtab vastu elanike avaldusi Pärnu mnt 62a ja 62b (vana aadressiga Supluse 2 ja Supluse 4) korterite ostuks. Loe edasi...

 

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

Sindi linnas asuva Roheline tn 25 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.02-02.03.2020. Loe edasi...

Tammiste külas asuvate Kellukese tee 2 ja Kellukese tee 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.02-26.02.2020. Loe edasi....

 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tammiste külas Uuemetsa Jõe kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 19.02-03.03.2020. Loe edasi...

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise taotlusvoor on avatud

Tori vald osaleb kolmandat aastat puuetega inimeste eluruumide kohandamise projektis, mida rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tori vald. Loe edasi...

 

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor on avatud 17. veebruar – 17. aprill. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Loe edasi...
 

Kohanimede määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõud... Loe edasi