Sindi Muusikakooli arengukava 2018-2022 projekt

Arengukava on avalikustatud ajavahemikul 06. august  - 21. august Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli ja Tori valla kodulehel.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada arengukavasse kirjalikke ettepanekuid. 

Loe edasi ...

TORI VALD

Tori vald moodustus 11.11.2017, mil jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine.

1. jaanuarist 2018 alustas tööd Tori Vallavalitsus, mis asub Sindi linnas. Teenuskeskused asuvad Toris, Ares ja Saugas.

Loe edasi...

 

Ühinenud omavalitsuste kodulehed:
      
 

 

Tori valla halduspiiri muutmise analüüs

Halduspiiri muutmise analüüsiga saab tutvuda SIIN

Statistika

Rahvaarv: 11 694 (01.01.2018)
Pindala: 611,11 km²
Suurim asula: Sindi linn (3791)
Koole: 4
Lasteaedu: 5
Külasid: 41
Huvikoole: 1