Tori Vallavalitsus kuulutab välja sümboolika ideeotsingu, mille eesmärgiks on koguda Tori valla ametliku sümboolika loomiseks ideid.

Ideeotsingul tuleb esitada:

  • vapi kavand värvilisena ühel  A4 lehel
  • lipu kavand värvilisena ühel A4 lehel
  • seletuskiri, mis selgitab valitud kujunduselementide tähendust, seotust omavalitsuse või kogukonnaga (kuni üks A4 lehekülg).

Töö esitamise tähtaeg on 30. aprill 2018 kell 16.00.

Töö tuleb tuua või saata posti teel aadressile: Tori Vallavalitsus (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond) suletud ümbrikus, märkega „Tori valla sümboolika ideeotsing".

Täiendav info telefonil 5154 337 või e-mailil erika.nomm@torivald.ee

Ideeotsingu tingimused

TORI VALD

Tori vald moodustus 11.11.2017, mil jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine.

1. jaanuarist 2018 alustas tööd Tori Vallavalitsus, mis asub Sindi linnas. Teenuskeskused asuvad Toris, Ares ja Saugas.

Loe edasi...