Tähtsad telefoninumbrid

OPERATIIVNUMBRID

Hädaabinumber 112

Riigiinfo telefon 1247

Lasteabitelefon 116 111

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

Pärnu ohvriabi osakond 444 0716

Pärnu naiste tugikeskus 5365 0260

Usaldustelefon 126

 

HALDUS, RIKKED

Teed ja tänavad 520 6932

Tänavavalgustuse rikked: valla üldtelefon 445 1881 ja taristunõunik, tel 520 6932

Elektririkked 1343

Veeavarii

  • Sindi, Tori, Selja, Taali, Piistaoja, Jõesuu piirkond: 5692 7960
  • Sauga alevik, Eametsa, Kilksama, Urge, Pulli, Tammiste, Are, Suigu piirkond: 5687 7320

Purgimisteenus 5199 5348

Tori Haldusteenused 524 0476

 

INFOTELEFONID

Tarbijakaitseameti nõuandetelefon 620 1707

Sotsiaalkindlustusamet 612 1360

 

TERVISHOID

Perearsti nõuandetelefon 1220

Ämmaemanda nõuandetelefon 12252

Mürgistusteabeliin 16662

Haigekassa 669 6630

Sindi Tervisekeskus:

  • Sindi perearstid 443 5202, 443 5474
  • Paikuse perearstid 445 5358, 445 6340

Sindi Hambaravi 445 2840

Tori perearst 443 6643, 588 67031

Pärnu-Jaagupi perearstikeskus 449 4308, 449 4026

 

TRANSPORT

Pärnumaa bussiinfo 17 018

Üle-eestiline bussiinfo 12 550

 

MUU

Kogudused

Kalmistud

  • Sindi kalmistud 5309 3902
  • Tori kalmistu 5191 9838, 504 6734

Pärnu kodutute loomade varjupaik 524 6705

 

PIIRKONNAPOLITSEINIKUD

Sauga ja Are piirkond: Jüri Paegle, Telefon: 5190 7093, E-post: jyri.paegle@politsei.ee

Sindi linn ja Tori piirkond: Piret Dreimann, Telefon: 5770 3075; 612 3551; E-post: piret.dreimann@politsei.ee

Tori valla alaealised: Ragnar Randviir, telefon 5787 5766; e-post: ragnar.randviir@politsei.ee