Täna on 25.01.2021
Doonoripäev Toris Muu
Sõbralik vastlapäev Toris Perepäev
Tori Vallavolikogu istung Koosolek