Rahvamajade töökorraldus 3. maist

3.05.21
 Rahvamajade töökorraldus 3. maist

Tori Valla Kultuurikeskuse hallatavad rahvamajad on individuaalseteks tegevusteks alates 3. maist avatud.

Avalike ürituste korraldamine siseruumides on keelatud.

Siseruumides tohib huvitegevust läbi viia järgmistel tingimustel:

  • järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi;
  • rühmatreeningud, koori- ja ansambliproovid, näitemänguproovid ja muud rühmategevused ei ole lubatud;
  • ruumi täituvus võib olla kuni 25%;
  • osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õues on huvitegevus lubatud järgmistel tingimustel:

  • rühmas/kollektiivis on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja;
  • kui rühmi/kollektiive on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Are huvikeskus on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: arehuvikeskus@torivald.ee, tel 510 5498.

Suigu seltsimaja on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: arehuvikeskus@torivald.ee, tel 510 5498.

Sindi seltsimaja on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: sindiseltsimaja@torivald.ee, tel 5866 6311

Tori rahvamaja on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: argo.juske@torivald.ee, tel 5335 9496

Tori Valla Kultuurikeskus

Tori Valla Kultuurikeskus hõlmab Sindi seltsimaja, Are huvikeskust, Tori rahvamaja ja Sauga Musta Maja. 

Aadress: Pärnu mnt 44, Sindi

Registrikood: 77001501

Direktor: Ants Välimäe

Tel: 5301 8846

E-post: ants.valimae@torivald.ee

 

Kultuurikorraldaja: Vilja Alamaa (Sauga ja Are piirkond)
Tel: 510 5498
 
Kultuurikorraldaja: Argo Juske (Tori ja Sindi piirkond)
Tel: 5335 9496
 

Rahvamajad

Are huvikeskus

 

Sindi seltsimaja

 
 

Tori rahvamaja

 

Sauga piirkonnas korraldatakse kultuuritegevust Sauga Mustas Majas

 

Suigus korraldatakse kultuuritegevust Suigu seltsimajas

 

Projektid

Suvefestival Tori Ööd Ja Päevad

Suvefestivali toetab LEADER-projekt "Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng" (meede 19.2), taotlus nr 619217672813: Suvefestival TORI ÖÖD JA PÄEVAD.

2018.aasta suvefestivali fotod

2019.aasta suvefestivali fotod

2020. aasta festivali fotod Tori rahvamaja Facebooki lehel:

Tori kodukohvikute öö;

tantsuõhtu ansambliga Vanad Sõbrad 14. augustil;

taasiseseisvuspäeva rabamatk 20. augustil.

 

 

 

Festival Sindi Rock

Festivali Sindi Rock toetab LEADER-projekt "Piirkonna eripära, tunnusüritused" (meede 3.1), taotlus nr 19201800315: "Korraldamine/läbiviimine: Festival "Sindi Rock".

2018. aasta festivali fotod

2019. aasta festivali fotod