Tori valla loome- ja spordistipendium

Tori vald annab välja loome- ja spordistipendiumi. Stipendium on ette nähtud:

• Tori vallas elavatele autoritele või esitajatele, kes tegutsevad kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika, rahvakultuuri või arhitektuuri erialal rahvusvahelisel tasemel, et väärtustada ja soodustada nende tegevust;

• Tori vallas elavatele sportlastele, kelle areng ja tulemused võimaldavad osalemist Euroopa meistrivõistlustel, maailmameistrivõistlustel ning olümpiamängudel, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii Eestis kui maailmas.

 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada:

• lühikirjeldus senise tegevuse ja saavutuste kohta

• põhjendus, mille jaoks stipendiumi taotletakse

• stipendiumi kasutamise eelarve ja oodatav tulemus

• spordistipendiumi taotlusele tuleb lisada soovituskiri juhendajalt või treenerilt

 

Stipendiumi taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill. Vabas vormis taotlus saata tori@torivald.ee.

Stipendiumi taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Tori vald.

 

 

 

Tori valla loome- ja spordistipendiumite väljaandmise kord