Vabad töökohad

Tori Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Sindi Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks 

Sindi Gümnaasium on ligi 400 õpilase ja 70 koolitöötajaga kool, kus väärtustatakse loovust, iseseisvust, traditsioonide hoidmist ja ettevõtlikust.

Kutsume koolipere juhtima visiooniga ja arengut väärtustava

DIREKTORI,

kes on positiivse eluhoiakuga, kelle kutsumuseks on hariduselu arendamine ja sooviks luua õpilastele parimat kooli.

Kooli juhtides on sul võimalus: teha tähendusrikast tööd Tori valla suurima kooli juhtimisel ja arendamisel; keskenduda kooli sisulisele arendamisele; olla avatud uuendustele ja koostöös kooli meeskonnaga luua kaasaegne õpikeskkond.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad ja koolijuhtimiseks vajalikud kompetentsid;
 • organisatsiooni arengu, muudatuste ja meeskonna juhtimise kogemus;
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine;
 • eestvedamis- ja koostöövõime;
 • hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimiseoskus;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused

Kandideerijatel esitada:

 • kandideerimisavaldus;
 • motivatsioonikiri, milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid lähiaastateks;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Omalt poolt pakume:

 • head töökeskkonda;
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • eneseteostust kooli arendamisel.

Tööle asumise aeg: 26. juuni 2023.

Dokumendid esitada 5. juuniks 2023 Tori Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705, Pärnumaa või digitaalselt e-posti aadressile eve.atka@torivald.ee.

Täiendav teave: Priit Ruut, abivallavanem, 56490409, priit.ruut@torivald.ee

Sindi Gümnaasiumi aadress: Kooli 9, Sindi linn, Tori vald 86703, Pärnumaa

 

 

 

Tori Vallavalitsus otsib tugiisikut 7-aastasele poisile

Tugiisiku ülesandeks on aidata kaasa lapse sotsiaalsete suhete loomisele ja hoidmisele lasteaias oleku ajal (Sindi Lasteaed).
Nõudmised kandidaadile:
 • Hea suhtlemisoskus
 • Kannatlikkus
 • Kohusetundlikkus ja kokkulepetest kinni pidamine
 • Hea kohanemisvõime
Tugiisikuga sõlmitakse käsundusleping. Teenuse maht ja kestvus lepitakse kokku vastavalt lapse vajadustele.