Vabad töökohad

Tori Põhikool pakub tööd

Tori Põhikool kuulutab välja konkursi vabadele ametikohtadele. Tööle asumise aeg 26. augustil 2024.
 • matemaatikaõpetaja 1,5 ametikohta
 • kunstiõpetaja  7 tundi nädalas
 • kehalise kasvatuse õpetaja (1.-5. kl)  15 tundi nädalas
 • füüsikaõpetaja 10 tundi nädalas
 • abiõpetaja põhikooliastmes 1 ametikoht
 • logopeed 1 ametikoht
 • kokk 1 ametikoht 
Avaldus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, motivatsioonikiri  ja CV saata 31. juuliks kool@toripk.ee või Virula 11, Tori alevik, Pärnumaa 86801.
Info tel 5566 7330 (direktor)
Tori Põhikool asub Pärnumaal Tori vallas Tori alevikus, Pärnust 23 km kaugusel looduskaunis kohas Pärnu jõe kaldal. Kooli ja ümbrusesse on loodud erinevad vabaaja veetmise võimalused. Kooli õuealal asuvad mänguväljak, kettagolfirada, rulapark, välijõusaal ja staadion jooksuraja, korv- ja jalgpalliväljakuga. 
Väärtustame õppimist, loovust, meeskonnatööd ja turvalisust.
Tori Vallavalitsus maksab noore õpetaja ja tugispetsialisti toetust 300 eurot kuus 24 kuu jooksul kuni 35-aastasele (k.a) füüsilisele isikule, kes vastab tema töökohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja kel on töökoht Tori valla haridusasutuses.
Vajadusel saame pakkuda elamispinda renoveeritud elamus Sindi linnas. Huvi korral küsi täpsemalt saadavuse ja tingimuste kohta vallavalitsuse haldusjuhilt, tel 509 8829.
 
 

Tori vald otsib tugiisikut 5-aastasele poisile

Tugiisiku peamised ülesanded on:

 • lapse abistamine keeruliste olukordadega toimetulekul
 • aidata kaasa lapse sotsiaalsete suhete loomisele ja hoidmisele

Nõudmised kandidaadile:

 • hea suhtlemisoskus
 • kannatlikkus ja tasakaalukus
 • kohusetundlikkus ja kokkulepetest kinnipidamine
 • hea kohanemisvõime
 • avatud maailmavaade

Tugiisikuga sõlmitakse käsundusleping. Teenuse maht ja kestus lepitakse kokku vastavalt lapse vajadustele.

Lisainfo: tel 5309 3130, gerlin.kore@torivald.ee

 

Tori Valla Kultuurikeskus otsib rahvatantsuõpetajat

 

 

Tori vald otsib tugiisikut 9-aastasele poisile

Tori vald otsib suveperioodiks tugiisikut 9-aastasele sügava puudega poisile.

Tugiisiku ülesanne on lapse koduses keskkonnas erinevate hooldustoimingute tegemine (toitmine, ravimite manustamine, hügieenitoimingud).

Nõudmised kandidaadile:

 • kannatlikkus ja tasakaalukus

 • kohusetundlikkus ja kokkulepetest kinnipidamine

 • hea kohanemisvõime

 • kasuks tuleb varasem kokkupuude erivajadusega lastega või meditsiiniline taust

Tugiisikuga sõlmitakse käsundusleping. Tugiisiku vajadus on suviseks perioodiks (juuni-august).

Lisainfo: Geiu Vahtra, tel 5331 4949, e-post geiu.vahtra@torivald.ee

 

Tori vald otsib tugiisikut 12-aastasele poisile

Tori vald otsib tugiisikut 12-aastasele poisile. Tugiisiku peamine ülesanne on toetada last koolikeskkonnas ning aidata kaasa lapse sotsiaalsete suhete loomisele ja hoidmisele.

Tugiisiku peamised ülesanded on:

 • lapse abistamine keeruliste olukordadega toimetulekul
 • olema õpilasele toeks vahetunnis
 • vajadusel aitama leida tegevusi ja õpetama looma kontakte teiste õpilastega

Nõudmised kandidaadile:

 • hea suhtlemisoskus
 • kannatlikkus ja tasakaalukus
 • kohusetundlikus ja kokkulepetest kinnipidamine
 • hea kohanemisvõime
 • avatud maailmavaade

Tugiisikuga sõlmitakse käsundusleping. Teenuse maht ja kestus lepitakse kokku vastavalt lapse vajadustele.

Lisainfo: tel 5331 4949, geiu.vahtra@torivald.ee