Tori vallavalitsus ja teenuskeskused on kodanike vastuvõtuks avatud 18. maist. NB! Ohutuse huvides on vajalik kohtumine ametnikuga eelnevalt kokku leppida! Ametnike kontaktid valla kodulehel või vallavalitsuse infotelefonil 445 1881.

Teated

Sindi sild suletakse rekonstrueerimiseks

Maanteeameti andmetel suletakse 25. juunil 2020 Urge–Sindi maantee 2. kilomeetril asuv Sindi sild rekonstrueerimistöödeks kaheks kuuks ja liiklus suunatakse ümber. Loe edasi...

Pärnu mnt 62a ja 62b korterite ost

Tori Vallavalitsus võtab vastu elanike avaldusi Pärnu mnt 62a ja 62b (vana aadressiga Supluse 2 ja Supluse 4) korterite ostuks. Loe edasi...

Valminud on üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Tori Vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse... Loe edasi...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 01.06-14.06.2020 Tori vallas Tori aleviku keskuse detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Loe edasi...

Aluste kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Pulli külas asuva Aluste kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 01.06-30.06.2020. Loe edasi...

Põõsalinnu 5 kinnistu detailpaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Sauga alevikus asuva Põõsalinnu tn 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020. Loe edasi...

Sinika 8 ja Sinika 10 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuvate Sinika tn 8 ja Sinika tn 10 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020. Loe edasi...

Pahke 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Pahke tn 11 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020. Loe edasi...

Kortermajade hoovialade korrastamise toetus

Vallavalitsus ootab kortermajade hoovialade korrastamise toetuse taotlusi hiljemalt 15. juuniks. Loe täpsemalt...