Teated

  • Nurme külas asuva Kooli tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.10-11.11.2019. Loe edasi...
  • Tammiste külas Takja tn 14 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 28.10-10.11.2019. Loe edasi...

Tori valla arengukava 2018-2030 muutmise ja eelarvestrateegia 2020-2023 avalik arutelu

Tori Vallavolikogu on oma otsusega nr 191 17.10.2019 heaks kiitnud Tori valla arengukava 2018-2030 muudatused ja suunanud arengukava avalikustamisele. Tori valla eelarvestrateegia 2020-2023 on läbinud volikogus esimese lugemise.

Tori valla arengukava 2018-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023 avalik arutelu toimub 12.11.2019 kell 18.00 Sindi Seltsimajas.

 

Jänesselja Lasteaia arengukava 2020-2022 avalikustamine

Tori Vallavalitsuse 30.10.2019 istungil kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Jänesselja Lasteaia arengukava 2020-2022 projekt. Arengukava on avalikustatud ajavahemikul 04.11.-17.11.2019 Jänesselja Lasteaias, Jänesselja Lasteaia ja Tori valla kodulehel.
Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada arengukavasse kirjalikke ettepanekuid Jänesselja Lasteaia aadressil Jänesselja tänav 10, Sauga alevik, Tori vald, 85008 Pärnumaa või e-posti aadressil info@janesselja.ee.

 

 

TORI VALD

Tori vald moodustus 11.11.2017, mil jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine.

1. jaanuarist 2018 alustas tööd Tori Vallavalitsus, mis asub Sindi linnas. Teenuskeskused asuvad Toris, Ares ja Saugas.

Loe edasi...