Teated

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine" Loe edasi...

Are Kooli arengukava projekt

Tori Vallavalitsuse 27.11.2019 korraldusega nr 938 kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Are Kooli arengukava 2020-2023 projekt Are Kooli ja Tori valla kodulehel perioodil 02.12-15.12.2019. Loe edasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 09.12-22.12.2019 Tori vallas Eametsa külas Allika kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. 

Loe edasi...