Teated

Jänesselja Lasteaia arengukava 2020-2022 avalikustamine

Tori Vallavalitsuse 30.10.2019 istungil kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Jänesselja Lasteaia arengukava 2020-2022 projekt. Loe edasi...
 
 

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine" Loe edasi...

 

Teade Mesika tn 3 kinnistu detailplaneeringu kohta

Tori Vallavalitsus teatab, et 14.11-27.11.2019 toimub detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Tori vallas Tammiste külas Mesika tn 3 kinnistu osas. Loe edasi...