Teated

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine" Loe edasi...

Teade Mesika tn 3 kinnistu detailplaneeringu kohta

Tori Vallavalitsus teatab, et 14.11-27.11.2019 toimub detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Tori vallas Tammiste külas Mesika tn 3 kinnistu osas. Loe edasi...
 
Sindi linnas Kesktänav 13 projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek
 

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas Kesktänav 13 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku 19.11-02.12.2019. Loe edasi...