Lasteaiad

Raja Lasteaed
 
Raja lasteaeda saavad oma lapsele kohta taotleda kõik lapsevanemad (ka nende vanemad, kelle lapsed juba käivad lasteaias), kelle lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tori vald. Avaldusi saab esitada Pärnu haridusteenuste haldamissüsteemi ARNO kaudu (ARNOsse sisenemine siit). ARNO-sse saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil või läbi pangalingi.
 
Lapsevanemad, kelle laps on juba mõne Pärnu linna  lasteaia järjekorras, aga soovivad saada kohta Raja lasteaeda,  saavad  oma taotlust muuta. Nendel juhtudel reastatakse taotlused arvestades aega, millal taotlus ARNO kaudu esitati.  Selleks, et saada oma taotlusele õige kuupäev, tuleb võtta ühendust  Pärnu linna alushariduse peaspetsialistiga: Marga Napp, e-post marga.napp@parnu.ee.
 
Lapsevanema poolt kaetava osalustasu määr Raja tänava lasteaias on 70.50 eurot kuus.
 

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Tori valla haridusnõuniku Herve Merivaldiga - herve.merivald@torivald.ee, 5915 1989.

 

Are Kooli Suigu Lasteaed

31.08.2015 liideti lasteaed Are Põhikooliga. Ümberkorraldatud haridusasutuse nimetuseks on Are Kool.

 

 

Jänesselja Lasteaed

 

 

Sindi Lasteaed

 

 

Tammiste Lasteaed

 

 

17. detsembri istungil otsustas vallavolikogu korraldada ümber Tori Vallavalitsuse hallatavad asutused Tammiste Algkool ja Tammiste Lasteaed ning moodustada alates 01.09.2021 Tori Vallavalitsuse hallatava asutusena  tegutseva  koolieelse lasteasutuse ja põhikooli nimetusega Tammiste Lasteaed-Algkool.
Tori  Vallavalitsuse  hallatava asutuse Tammiste  Lasteaed (registrikood 75036659) tegevus lõpetatakse ealates 31.08.2021. Ümberkorraldamise tähtaeg on 31. august 2021.
Tammiste  algkool oli planeeritud luua Tammiste lasteaia juurde, moodustadesüheasutuse. Kuna  koolieelse  lasteasutuse  seadus ei andnud lasteaed-algkooli loomiseks sobivat alust, ei olnud võimalik Tammiste Lasteaia  baasil  põhikooli  luua. Seega tuli esimese sammuna asutada uus kool põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel.
 

Tammiste Lasteaed-Algkooli põhimäärus (kehtib alates 1.09.2021)

 

Tori Lasteaed