Pulli küla Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.03.2021 otsusega nr 321 algatati Tori vallas Pulli külas Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu koostamine.

 

Algatamise otsus

 
 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

Pulli külas asuvate Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.10-30.10.2021 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 04.11.2021 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses.
 
Lisainfo telefonil 5349 3355 või sigrit.kasemets@torivald.ee
 
 

Avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused

Rahandusministeeriumi arvamus