Planeeringutega tegelevad ametnikud Tori vallas:

Vallaarhitekt

Kristjan Kullerkan

telefon: 442 0717; 5918 2828

e-post: kristjan.kullerkan@torivald.ee

 

Planeerimisspetsialist

Piret Kallas

telefon: 442 0330; 5198 4663

e-post: piret.kallas@torivald.ee

 

Viited seadustele:

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Planeerimisseadus

 

Lingid maakonna- ja teemaplaneeringutele: http://maakonnaplaneering.ee/kehtiv-maakonnaplaneering9

Informatiivne leht: https://planeerimine.ee/

 

Detailplaneeringu algatamise taotluse blankett