Planeeringutega tegelevad ametnikud Tori vallas:

Vallaarhitekt Kristjan Kullerkan, telefon: 442 0717, 5918 2828; e-post: kristjan.kullerkan@torivald.ee

Planeerimisspetsialist Piret Kallas, telefon: 442 0330, 5198 4663; e-post: piret.kallas@torivald.ee

 

Viited seadustele:

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Planeerimisseadus

 

Lingid maakonna- ja teemaplaneeringutele: http://maakonnaplaneering.ee/kehtiv-maakonnaplaneering9

Informatiivne leht: https://planeerimine.ee/