12.07.18

Tori Vallavolikogu 09.07.2018 otsusega nr 102 võõrandatakse OÜ Sindi Majavalitsuse soojamajanduse käitis uuel avalikul kirjalikul enampakkumisel. 

Enampakkumise alghind on 250 000 eurot ning pakkumised tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt 15.08.2018 kell 10.00.

Täpsem info siit.

Toimetaja: EVE ATKA

TORI VALD

Tori vald moodustus 11.11.2017, mil jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine.

1. jaanuarist 2018 alustas tööd Tori Vallavalitsus, mis asub Sindi linnas. Teenuskeskused asuvad Toris, Ares ja Saugas.

Loe edasi...