Planeeringute teated

  • Rütavere külas asuva Kinguvahtra kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 25.06-24.07.2019. Loe edasi...
  • Pulli külas asuva Aluste kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 25.06-24.07.2019. Loe edasi...

TORI VALD

Tori vald moodustus 11.11.2017, mil jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine.

1. jaanuarist 2018 alustas tööd Tori Vallavalitsus, mis asub Sindi linnas. Teenuskeskused asuvad Toris, Ares ja Saugas.

Loe edasi...