Pulli küla Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.03.2021 otsusega nr 321 algatati Tori vallas Pulli külas Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu koostamine.

 

Algatamise otsus

 
 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

Pulli külas asuvate Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.10-30.10.2021.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 04.11.2021 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Arvamused ja ettepanekud kavandatud eskiislahenduse osas palume esitada hiljemalt 30. oktoobril 2021 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee  või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Lisainfo telefonil 5349 3355 või sigrit.kasemets@torivald.ee