Pulli ja Rütavere külade päikeseparkide detailplaneering

Tori Vallavolikogu 22. märtsi 2023 otsusega nr 152 algatati detailplaneeringu koostamine Pulli ja Rütavere külade piirkonnas päikeseelektrijaamade arendamiseks. 

Algatamine 

KSH eelhinnang

Keskkonnamõju hindamise eelhinnang (Täiendatud 24.05.2023)

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks

Planeeringu eskiis avalikul väljapanekul

Tori Vallavalitsus korraldas Tori vallas Pulli ja Rütavere külade päikeseelektrijaama detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 29.05-29.06.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 06.07.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku arutelu protokoll 

Planeeringu eskiis kooskõlastamiseks / arvamuse avaldamiseks

Vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu võttis 19. oktoobri 2023 otsusega nr 202 vastu Pulli ja Rütavere külade piirkonna päikesepargi detailplaneeringu.

 

Tori Vallavalitsus korraldab vastuvõetud planeeringu avaliku väljapaneku 22.11-22.12.2023. Arvamused planeeringu lahenduse kohta esitada hiljemalt 22.12.2023 aadressil tori@torivald.ee või Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond).

 Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 09.01.2024 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).