Noorte huvitegevuseks saab taotleda toetust kuni 15.02.2019. Loe edasi...
Pärnu lennujaama kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.02-18.02.2019. Loe edasi...
Tammiste külas Veskikaare tn 6 projekteerimistingimuste avatud menetlus. Loe edasi...

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1 avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega Sindi linnas asuva Silla tänava äärde rajatud bussipeatuse nimeks soovitakse määrata Sillaotsa. Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 15.02.2019 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.eeLisa: Kohanime määramise korraldusLisa: Asukohaplaan

TORI VALD

Tori vald moodustus 11.11.2017, mil jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine.

1. jaanuarist 2018 alustas tööd Tori Vallavalitsus, mis asub Sindi linnas. Teenuskeskused asuvad Toris, Ares ja Saugas.

Loe edasi...