Kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse Eametsa külas asuva Nigula tee äärde rajatava bussipeatuse nimeks määrata Tuhkru.

Loe lähemalt siit!

 

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avalikustamine. Loe edasi...
Tori Vallavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 156 suunati avalikustamisele Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmine. Ühinemislepingu muudatused koos seletuskirjaga on avalikustatud perioodil  1.- 22. aprill 2019 Tori Vallavalitsuses (Pärnu mnt 12 Sindi Tori vald) ja Are, Tori ning Sauga teenuskeskustes tööpäevadel ja valla veebilehel. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu punktide 3.2. ja 6.2.  muudatustele esitada hiljemalt 23. aprill 2019 (k.a). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Tori Vallavalitsusele e-posti aadressil tori@torivald.ee või posti teel aadressile Tori Vallavalitsus Pärnu mnt 12 Sindi Tori vald 86705 Pärnu maakond.
Lisa 1 Are valla Sauga valla Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmine
Lisa 2 Seletuskiri ühinemislepingu muutmiseks 

 

TORI VALD

Tori vald moodustus 11.11.2017, mil jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine.

1. jaanuarist 2018 alustas tööd Tori Vallavalitsus, mis asub Sindi linnas. Teenuskeskused asuvad Toris, Ares ja Saugas.

Loe edasi...