Uuele elanikule

Kõik vallaametnike kontaktid

Valla uudised ja teated

Valla ajaleht

Tori valla Facebooki leht

Vaba aja veetmise võimalused

Bussiliiklus Pärnumaal

 

Elanikuks registreerimine

Tori valla elanikuks registreerimiseks on vaja esitada elukohateade Rahvastikuregistrisse või omavalitsusele 14 päeva jooksul pärast elukohaandmete muutumist. 

Kogu vajalik info elukoha registreerimise kohta siit

 

Lastega peredele

  • Kui lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse sünni registreerimise hetkel Tori vallas ja laps sünnist alates Tori valla elanik, saab taotleda 600-eurost sünnitoetust.

  • Tori vallas on neli lasteaeda, üks lasteaed-algkool, kolm põhikooli ja üks gümnaasium. Lasteaia- ja/või koolikoha taotlemiseks peab lapsevanem esitama avalduse vastavasse haridusasutusse. Lasteaeda koha taotlemise avaldus
  • Lapse koolitee alustamise toetus on 150 eurot, toetust saab taotleda, kui lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel lapse esimesse klassi astumise aasta 1. augusti seisuga Tori vallas.
  • Noortel vanuses 7-26 on võimalik osaleda huvitegevustes, mis toimuvad Tori valla üldhariduskoolidesnoortekeskustes ja Sindi muusikakoolis.
  • Tori vald võimaldab noortel osaleda teiste omavalitsuste huvikoolides ning erahuvikoolides, kes omavad  koolitusluba.
  • Tori vald toetab noore osalemist huvitegevuses kuni 300 euroga aastas. Toetust saab taotleda vajalike vahendite soetamiseks, osalemiseks huvitegevusalastes projektides, laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides ning transpordiks, et osaleda üleriigilistel või rahvusvahelistel laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja sarnastel huvitegevusega seotud üritustel. Taotlemist alusta siit.
  • 13-19-aastased noored saavad osaleda suvistes õpilasmalevates.