Jäätmemajandus Tori vallas

Tori vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud kogu valla territoorium. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajad on Tori vallas AS Ragn-Sells (endise Tori valla territooriumil) ja Eesti Keskkonnateenused AS (endise Are ja Sauga valla ning Sindi linna territooriumil). Sindi linnas, Sauga alevikus, Tammiste külas ja Tori alevikus on eramajade elanikel mugav võimalus pakendijäätmetest tasuta vabanemiseks pakendikotiteenuse abil. Vt TVO kodulehelt www.tvo.ee/elanikele/eramajale; info tel 681 1480 või Ragn-Sells AS-i kodulehel www.ragnsells.ee/service/pakendikott, info tel info tel 606 0439. TVO korraldab vajadusel ka pakendite tasuta äravedu kortermajade juurest. Tingimuste kohta saab lugeda TVO kodulehel www.tvo.ee/elanikele/kortermajale.
Jäätmete liigiti kogumise soodustamiseks on valla territooriumile paigaldatud avalikud paberi- ja papikonteinerid ja pakendikonteinerid. Avalike pakendikonteinerite äravedu teostavad:
 
Igal aastal on endised vallad ja ka Sindi linn korraldanud ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumisringi. Lisaks on Tori valla elanikel võimalik ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda Paikre jäätmekäitluskeskuses.
Tori vallas on kasutusel jäätmevaldajate register. Jäätmekavad on koostatud endiste Tori, Sauga ja Are valdadele ja Sindi linnale. Tuleviku jäätmehoolduse arendamist käsitletakse põhjalikumalt koostatavas Tori valla jäätmekavas.
Avalike haljasalade, veekogude ja rajatiste hooldust korraldavad vastavalt omandile Tori Vallavalitsus. Eraomanike õigusi ja kohustusi oma valdusesse kuuluva kinnistu hooldamisel reguleerib valla heakorra eeskiri.
Traditsiooniliselt osaletakse ja korraldatakse heakorrakampaaniat „Teeme ära".

Tori valla jäätmemajanduse korraldamise eest vastutab keskkonnanõunik Helen Mihkelson.

telefon: 5594 0777

e-post: helen.mihkelson@torivald.ee

 

 Infot, kuidas vabaneda ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms, saab veebilehelt kuhuviia.ee

 

Pakendikonteinerite asukohad Tori vallas

Are piirkond

Are alevik, Tehnika 4:  OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)
Are teenuskeskuse kõrval: MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) 
Are alevik, Pärnu mnt (ainult klaaspakend):  OÜ Eesti Pakendiringlus (Pakendiringlus) 
Are, Oja tn: ETO
Are, Kooli 7/9 (kaks ridaelamut): ETO 
Are, Pärivere tee 11: ETO
Are, Pärivere tee 7/9: ETO
Lepplaane küla: TVO
Niidu küla: TVO
Suigu küla, Suigu külakeskus: ETO
Suigu küla, Tootsi tee:  Pakendiringlus
 

Sauga piirkond

Eametsa küla, Soobli tee 1: TVO
Eametsa küla, Angervaksa tee 5: TVO
Eametsa küla, Nurmeaia tee 48: TVO
Kilksama küla, Tiglitsa bussipeatuse juures: Pakendiringlus
Kilksama küla, Lepplaane ja Vaheri rist: ETO
Sauga alevik, Peoleo 3: TVO
Sauga alevik, Põõsalinnu tn: Pakendiringlus
Sauga alevik, Roolinnu 4/6: ETO

• Sauga alevik, Sauga teenuskeskuse juures Selja teel: ETO

Tammiste küla, Kesa tee: TVO
Urge küla, Urge raamatukogu: TVO
Urge, Urge raamatukogu (sinine maja): ETO
 

Tori piirkond

Jõesuu küla, Orava tee 15 ja 36 vahel: TVO
Jõesuu küla, Keskuse tee: TVO
Jõesuu küla, Limbo: Pakendiringlus
Kuiaru küla, Jüri katastriüksus: TVO
Piistaoja küla, Katsejaama tee: Pakendiringlus

Rätsepa küla, Vanatoa tee: Pakendiringlus 

Selja, Rakvere mnt 15 (Selja A ja O kauplus): ETO
Taali küla, Saare tee: TVO
Taali küla, Sanksu tee:  Pakendiringlus
Tohera küla, Kõrgekalda: TVO
Tori alevik, Pärnu mnt:  Pakendiringlus
Tori alevik, lasteaia juures, Pärnu mnt 21: ETO
Tori alevik, Selja mnt 2: ETO

 

Sindi

Sindi linn, Jaama 2:  TVO
Sindi linn, Jaama 4/6: TVO
Sindi linn, Kooli 7a: TVO
Sindi linn, Kooli 7b: TVO
Sindi linn, Pärnu mnt 37, 39: TVO
Sindi linn, Pärnu mnt 12: TVO
Sindi linn Pärnu mnt 23: Pakendiringlus
Sindi linn, Pärnu mnt 125: Pakendiringlus 
Sindi linn, Ringi tn 5c:  Pakendiringlus, ETO
Sindi linn, Ringi 5c (Olerexi tankla):  ETO ja TVO 
Sindi linn, Pärnu mnt 62 a ja 62b:  ETO
Sindi linn, Tööstuse 2: TVO
Sindi linn, Vabriku tänav: ETO
 

Pakendikotiteenus eramajadele: Sauga alevik, Sindi linn, Tammiste küla ja Tori alevik