Veemajandus

Osaühing Sindi Vesi ja aktsiaselts Pärnu Vesi ühinesid. Sellest tulenevalt teenindab alates 1. aprillist 2024 kogu Tori valla veeteenuse tarbijaid Pärnu Vesi.

Meelespea tarbijale:

 • Kõikides Sindi Vee senistes piirkondades kinnitatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad jäävad kehtima.
 • Sindi Vee klientide teenuslepingud lähevad automaatselt üle Pärnu Veele ehk tarbijad ei pea lepingut ümber tegema.
 • Sindi Vee kontor ja kassa on alates 22. märtsist suletud. Pärnu Vee kontor ja kassa asub aadressil Vingi tn 13, Pärnu linn. Arveid on võimalik tasuda nii sularahas kui kaardiga.
 • Tarbijad, kellel on e-arve püsimakse leping pangas, peavad sõlmima pangas uue lepingu, märkides uueks makse saajaks AS Pärnu Vesi. Muudatuse saab teha peale esimest arvet. Juhime tähelepanu, et kliendi viitenumber muutub.
 • Pärnu Vee kliendiinfo telefon 445 5660 töötab ööpäev läbi ning sealt saab infot ka avariide korral.

Märtsikuu tarbimise arved esitab juba Pärnu Vesi.

Veenäidud palume esitada:
- Pärnu Vee koduleheküljel www.parnuvesi.ee
- helistades automaatvastajal 445 5652
- kirjutades vesi@parnuvesi.ee

Uutel potentsiaalsetel tarbijatel palume kasutada Pärnu Vee kodulehelt leitavaid juhiseid ja avalduste vorme, küsimuste tekkides saab infot telefonilt 445 5660 või kirjutades vesi@parnuvesi.ee.

Paakauto teenuseid osutab Pärnu Vesi ettevõtte kodulehel asuva hinnakirja alusel. Teenuse saab tellida  kodulehel asuva broneerimiskalendri kaudu: https://www.parnuvesi.ee/broneerimiskalender/

Paakauto teenust saab tellida ka teistelt pakkujatelt.

 Veeteenuse hinnad  alates 1. aprillist 2023:
 • tasu võetud vee eest 1,20 €/m³, koos käibemaksuga  1,44 €/m³;
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,34 €/m³ , koos käibemaksuga 2,81 €/m³.

 

Tori valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032

Kasulik info

Veeteenuse hinna kujunemine

Veeteenuse hinnad kooskõlastab Konkurentsiamet. Hinnakiri https://www.sindivesi.ee/tariifid

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse kohaselt kujundatakse veeteenuse hind selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

 • põhjendatud tegevuskulude katmine;
 • investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • keskkonnanõuete täitmine;
 • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

 

Eesti Vee-ettevõtete Liit

Osaühing Sindi Vesi kuulub Eesti Vee-ettevõtete Liitu, juhendmaterjalid on kättesaadavad Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) kodulehelt:

https://evel.ee/teabepank/oigusaktid/

https://evel.ee/teabepank/juhendmaterjalid/

https://evel.ee/teabepank/veemajandusinfo/

https://evel.ee/uudised/evel-eksperdid-soovitavad/

 

Info veevarustussüsteemi riskihindamise kohta

Sindi Vesi omab varugeneraatoreid selleks, et elektrikatkestuse ajal saaksid pumbad töötada. Sindil linnal ja Sauga alevikul on rõhutõstepumplad koos veereservuaaridega, et tagada asulates vesi lühiajaliste katkestuste korral. Lisaks on ettevõttel viis 1-kantmeetrist veemahutit, millega veekatkestuste korral vett transportida. 
 

Nõuanded tarbijale vee tarbimise vähendamiseks ja vastutustundlikuks kasutamiseks

Vee säästmine

Vesi, eriti puhas vesi on väga oluline ja väärtuslik loodusressurss, mille kasutamine peab olema põhjendatud ning säästlik. Allpool on mõned soovitused kodutarbijatele vee säästlikuks kasutamiseks:

 • kasuta vanni asemel dušši
 • kasuta vähem vett tarbivaid kodumasinaid (pesumasin, nõudepesumasin jms)
 • sulge võimalusel köögis või vannitoas oma tegevuste vahel veekraan
 • kontrolli regulaarselt elukoha veesüsteeme lekete osas (tilkuvad kraanid, nn jooksvad WC-potid jms)
 • kasuta aias kastmiseks või seadmete pesuks ettevarutud vihmavett

Seisva vee riskid

Vähese veetarbimise korral võib hoonesisestes veetorustikes, -boilerites, -filtrites ja muudes seadmetes kiireneda mikroorganismide kasv. Vee kvaliteedi tagamiseks peab vesi torustikes vahetuma vähemalt üks kord ööpäevas. Kui joogiveeks tarvitatav vesi on seisnud torustikes ja seadmetes kauem, on soovitatav lasta vesi kraanist mõned minutid vabalt voolata.

Veeanalüüsid

Joogivesi peab vastama vastavalt Veeseaduses kehtestatud kvaliteedinõuetele ning joogivee kvaliteeti tuleb kontrollida kehtestatud nõuete kohaselt ja analüüsida seaduses kehtestatud meetoditega.

Iga joogivee veekäitleja kooskõlastab Terviseametiga joogivee kontrolli kava vähemalt viieks aastaks, milles lepitakse kokku joogivee kontrollimise ajakava ning sagedus.

Analüüsitulemusi saab vaadata Terviseameti kodulehelt

Pärnu Vesi AS

www.parnuvesi.ee

445 5660