Tori valla vee-ettevõtted ühinesid

Tori vallas tegutsesid kuni 7. jaanuarini ühisveevärgi eest vastutanud järgmised ettevõtted: OÜ Sindi VesiOÜ Are Vesi ja Tori Haldus OÜ ning AS Sauga Varahaldus. Ühtse eesmärgiga ettevõtete eraldi hoidmine oli aga keerukas ja kulukas, mistõttu Tori valla veemajandusega tegelevad ettevõtted otsustati koondada ühtse nime ja juhtimise alla.

Ühinemisprotsess sai alguse juba eelmise aasta mais, kui vee-ettevõtjad sõlmisid ühinemislepingu ning leppisid kokku, et Tori valla veemajandusega jätkatakse osaühing Sindi Vesi nime all. Ühinemine on saanud heakskiidu ka Tori Vallavolikogu poolt.

„Teenus muudatusega kvaliteeti ei kaota, teeninduspunktid jäävad alles Torisse, Sinti ja Saugasse," kinnitab Sindi Vee juhataja Ants Tormilind ning lisab, et Sauga teeninduspunkt haldab ka Are piirkonda.

Seoses ühinemisega muutuvad ka rekvisiidid ja info arve peal. „Palume kõikidel enne maksmist arve pealt täpne info üle vaadata ja veenduda nende õigsuses," lisab Tormilind.

Küsimuste korral külastage Sindi Vee kodulehte www.sindivesi.ee või helistage numbritel:

  • Are ja Sauga piirkonna kontaktisik Tõnu Alabert – 519 95348
    klienditeenindus - 5127 780 / 44 20 737

     
  • Tori piirkonna kontaktisik Urmas Päärent – 503 0418
  • Sindi piirkonna kontaktisik Ants Tormilind – 509 4015
     

OÜ Sindi Vesi teavitab kõiki kliente ühinemisega kaasnevatest muudatustest peagi oma kodulehel www.sindivesi.ee

Lisainfo:

Ants Tormilind

Telefon: 509 4015

Purgimisteenus

Uue Tori valla piirides pakub fekaaliautoga purgimisteenust AS Sauga Varahaldus.

1 h - 45 eurot+km

1 tonn - 6.50 eurot+km

Kontakt: Tõnu Alabert, 5199 5348, tonu@saugavarahaldus.eu

 

Veemajandus endises Tori vallas

18.06.18

VEE PIIRHINNAD

Tori valla veeettevõtjana tegutseb alates 2015 aastast Tori Haldus OÜ.

Vastavalt Tori Vallavalitsuse korraldusele nr. 74 26. aprill 2016, muutusid alates 01.07.2016 vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad.

Teenuste hinnad on:

Tasu võetud vee eest:

Tori alevikus, Selja külas, Jõesuu külas, Piistaoja külas ja Taali külas Sanksu puurkaevust 0,81 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 0,97 eurot 1 m³ eest käibemaksuga;

Taali külas Lossi puurkaevust 0,38 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 0,46 eurot 1 m³ eest käibemaksuga.

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest:

Tori alevikus, Jõesuu külas ja Piistaoja külas 1,32 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 1,58 eurot 1 m³ eest käibemaksuga;

Taali külas 0,85 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 1,02 eurot 1 m³ eest käibemaksuga.

 

Kontaktandmed:
Toomas Parm
juhataja
Tori Haldus OÜ
Mob:+372 522 8189
torihaldus@torivald.ee
 
 
Näitude teatamine:
Telefonile 5757 0184 või e-post: torihaldus@gmail.com
 
Arvete tasumine:
Pangaülekandega: arveldusarve nr.  EE262200221051711156
 
Sularahas tasumine: Tori vallamajas Selja mnt. 2, Tori Haldus OÜ kontoris (endise Tori side ruumis ), kontakt Eha Mäenurm

Veemajandus Ares

26.01.18

Kontor asub Are vallakeskuses II korrusel.

OÜ Are Vesi

Registrikood: 11321629

Aadress: Pärivere tee 17

Are alevik

Tori vald

87301 Pärnumaa

 

529 8849 -  juhataja Kert Alamaa

E-post: arevesi@arevald.ee

 

OÜ Are Vesi on 2006. aastal asutatud Are valla vee-ettevõte, mille tegevusaladeks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine, santehniliste teenuste osutamine, haljasalade, teede ja tänavate hooldamine.

OÜ hallata on 5 ühisveevärgi ja 3 ühiskanalisatsiooni süsteemi. Kokku on üle 230 lepingulise kliendi endises Are vallas.

Me omame ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste hooldamise ja ehitamise, elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise ja rekonstrueerimise kogemusi.

Koos  vallaga tegeleme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisega.

Suuremateks probleemideks, mis ootavad lahendamist, on joogivee kvaliteedi parandamine ning ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste seisukord.

OÜ Are Vesi 100% omanik on Are vald.

Juhatus:

Kert Alamaa – juhatuse esimees

Mart Taggel – juhatuse liige

Andres Hansen – juhatuse liige

 

Veemajandus Sindis

13.11.18

Reg. kood 10356904

KMKR EE100152162

EE661010902020153009 SEB pank

Hariduse tn 14, 86703 Sindi

 

Kliendiinfo  / üldtelefon: 44 51 461

E-post :  info@sindivesi.ee

 

Avarii: telefon 52 25 861


Näitude teatamine: telefon 44 51 461, 53 02 4606

e-post :  info@sindivesi.ee

Klienditeenindus:

avatud:

E - N    7.30 - 16.00

R         7.30 - 14.30

Vaheaeg:

E - R   12.00 - 13.00

 

Juhatuse liige:

Ants Tormilind, telefon 50 94 015, e-post : ants@sindivesi.ee

 

OÜ Sindi Vesi veeteenuse hinnad alates 1. jaanuar 2016 on järgmised:

1) Sindi linna tegevuspiirkonnas:

- tasu võetud vee eest 0,84 €/m3

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,46 €/m3

2) Vee-ettevõtjale AS Pärnu Vesi

- tasu võetud vee eest 0,40 €/m3

3) Vee-ettevõtjale AS Sauga Varahaldus

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,91 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Alus: Konkurentsiameti otsus nr 9.1-3/15-014 27.11.2015

"OÜ Sindi Vesi veeteenuse hinna kooskõlastamine"

Veemajandus Saugas

18.06.18

AS Sauga Varahaldus on Sauga valla omanduses olev ettevõte. Ettevõtte põhitegevusala on vee müügi ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamine Sauga valla elanikele ja ettevõtetele.

Sauga aleviku ja Tammiste küla ühisveevärki tarnitakse vesi Pärnu linna veevõrgust. Pärnu linn ammutab põhjavee Vaskrääma ja Reiu veehaaretest.

Ülejäänud valla piirkondades tuleb vesi kohapealsetest puurkaevudest.

Reovesi suunatakse Tammiste piirkonnas Sindi-Pärnu survetrassi ja sealt edasi Pärnu linna reoveekanalisatsiooni. Sauga aleviku reovesi suunatakse Pärnu linna reoveekanalisatsiooni.