Koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus

Lasteaeda koha saamiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse. Laps arvatakse koha taotlejate järjekorda arvestades avalduse esitamise kuupäeva. Avalduste rahuldamine toimub nende esitamise järjekorras. Arvestust koha taotlemise järjekorra üle peab lasteaia direktor.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

Koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

 

Küsimuste korral palume pöörduda otse lasteaia poole. 

Lasteaedade kontaktandmed: https://www.torivald.ee/lasteaiad