Koolitee alustamise toetuse taotlemine

Koolitee alustamise toetuse määr on 100 eurot. Toetust makstakse esimesse klassi astuva lapse vanema või lapse seadusliku esindaja taotluse alusel. Lapse elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema lapse esimesse klassi astumise aasta 1. augusti seisuga Tori vallas.

Toetust on võimalik taotleda lapse esimesse klassi astumise kalendriaasta lõpuni.

 

Koolitee alustamise toetuse taotlemine (sissetulekust mittesõltuv toetus) Taotle iseteenindusesdoc fail ja pdf fail 

 

Doc- või pdf-failide puhul saata digiallkirjastatud taotlus tori@torivald.ee. Paberkandjal taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord