Koolitee alustamise toetuse taotlemine

Koolitee alustamise toetuse määr on 150 eurot. Toetust makstakse esimesse klassi astuva lapse vanema või lapse seadusliku esindaja taotluse alusel. Lapse elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema lapse esimesse klassi astumise aasta 1. augusti seisuga Tori vallas.

Toetust on võimalik taotleda lapse esimesse klassi astumise kalendriaasta lõpuni.
 
Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Koolitee alustamise toetuse taotlemine (sissetulekust mittesõltuv toetus) 

  • Taotle iseteeninduses NB! Iseteeninduses on toetust võimalik taotleda lapse esimesse klassi astumise aasta 1. augustist 31. detsembrini (kuna lapse elukoha andmed kontrollitakse 1. augusti seisuga.)
  • Täitmiseks arvutis doc fail
  • Täitmiseks paberil  pdf fail 

 

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

Paberil taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaaga 5368 2558, liina.lelovaasmaa@torivald.ee