Põntsi kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 99 algatati detailplaneeringu koostamine Selja külas Põntsi kinnistul.

Algatamine 

Vastuvõtmine

Kehtestamine 

Detailplaneeringu avalik väljapanek 23.10-22.11.2023

Avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud

Detailplaneeringu avalik arutelu 10.01.2024 kell 16 Tori teenuskeskuses