Põntsi kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 99 algatati detailplaneeringu koostamine Selja külas Põntsi kinnistul.

Algatamine