Ranna tn 1, 3, 5 detailplaneering

30.06.21

Ranna tn 1, 3 ja 5 kinnistutedetailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Tori Vallavolikogu otsus 

Lisa

KSH eelhinnang