Lähteseisukohad ja keskonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Tori valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus esitati kaasatavatele asutustele ja isikutele ettepanekute esitamiseks 31.03.2020.

 

Kaastatud isikute arvamused: