Raieteatis

Kes peavad esitama raieteatise?
Hädaolukorras teostatava puu raiumisel tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, esitada raieteatis vallavalitsusele.
 
Hädaolukorras võib puu raiuda määruses sätestatud raieloata, kui on :
  • tekkinud avariiolukord;
  • raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. 

 

NB! Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieteatise esitaja kulul, kui ei ole määratud teisiti.

 

Õigusaktid ja teatise vorm

Raieloa andmise tingimused ja kord 

Raieteatise saab esitada iseteeninduses või blankettide abil docpdfDoc- või pdf-failide puhul saata digiallkirjastatud taotlus tori@torivald.ee.

 

Küsimuste korral palume pöörduda keskkonnanõunik Helen Mihkelsoni poole, 5594 0777,  helen.mihkelson@torivald.ee