Raieteatis

Kes peavad esitama raieteatise?
Hädaolukorras teostatava puu raiumisel tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, esitada raieteatis vallavalitsusele.
 
Hädaolukorras võib puu raiuda määruses sätestatud raieloata, kui on :
  • tekkinud avariiolukord;
  • raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. 

 

NB! Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieteatise esitaja kulul, kui ei ole määratud teisiti.

 

Raieeatise vorm ja õigusaktid

Raieteatist saab esitada iseteeninduses või blanketil.

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

 

Raieloa andmise tingimused ja kord 

Küsimuste korral palume pöörduda keskkonnanõunik Helen Mihkelsoni poole, 5594 0777,  helen.mihkelson@torivald.ee