Jäätmemajandus Tori vallas

Tori vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud kogu valla territoorium. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajad on Tori vallas AS Ragn-Sells (endise Tori valla territooriumil) ja AS Eesti Keskkonnateenused (endise Are ja Sauga valla ning Sindi linna territooriumil). Jäätmete liigiti kogumise soodustamiseks on valla territooriumile paigaldatud avalikud paberi ja papi konteinerid ja pakendikonteinerid.
 
Igal aastal on endised vallad ja ka Sindi linn korraldanud ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumisringi. Lisaks on Tori valla elanikel võimalik ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda Paikre jäätmekäitluskeskuses.
 
Tori vallas on kasutusel jäätmevaldajate register. Jäätmekavad on koostatud endiste Tori, Sauga ja Are valdadele ja Sindi linnale. Tuleviku jäätmehoolduse arendamist käsitletakse põhjalikumalt koostatavas Tori valla jäätmekavas.
 
Avalike haljasalade, veekogude ja rajatiste hooldust korraldavad vastavalt omandile Tori Vallavalitsus. Eraomanike õigusi ja kohustusi oma valdusesse kuuluva kinnistu hooldamisel reguleerib valla heakorra eeskiri.
 
Traditsiooniliselt osaletakse ja korraldatakse heakorrakampaaniat „Teeme ära".

Tori valla jäätmemajanduse korraldamise eest vastutab keskkonnanõunik Helen Mihkelson.

telefon: 5594 0777

e-post: helen.mihkelson@torivald.ee

 

Segapakendikonteinerite asukohad Tori vallas

 • Are alevik, Tehnika 4
 • Are alevik, Pärnu mnt
 • Are, Oja tn
 • Are, Kooli 7/9 (kaks ridaelamut)
 • Are, Pärivere tee 11
 • Are, Pärivere tee 7/9
 • Lepplaane küla
 • Niidu küla
 • Suigu küla, Suigu elamud
 • Suigu küla, Tootsi tee

 

 • Sauga alevik, Peoleo 3
 • Sauga alevik, Põõsalinnu tee
 • Sauga, Roolinnu 4/6
 • Eametsa küla, Soobli tee 1
 • Eametsa küla, Angervaksa tee 5
 • Eametsa küla, Nurmeaia tee 48
 • Kilksama küla, bussipeatuse juures
 • Kilksama küla, Lepplaane ja Vaheri rist
 • Tammiste küla, Kesa tee
 • Tammiste küla, Oblika tee 1
 • Urge küla
 • Urge, Urge vabaajakeskus, raamatukogu (sinine maja)

 

 • Jõesuu küla, Orava tee 15 ja 36 vahel
 • Jõesuu küla, Keskuse tee
 • Jõesuu küla, Limbo
 • Kuiaru küla, Jüri katastriüksus
 • Tohera küla, Kõrgekalda
 • Taali küla, Saare tee
 • Taali küla, Sanksu tee
 • Piistaoja küla, Kaupluse
 • Tori alevik, Pärnu mnt
 • Selja, Rakvere mnt 15 (Selja A ja O kauplus)
 • Tori, Pärnu mnt 21 (Lastepäevakodu juures)
 • Tori, Selja mnt 2

 

 • Sindi, Vabriku tänav
 • Sindi linn, Jaama 2
 • Sindi linn, Jaama 4,6
 • Sindi linn, Kooli 4
 • Sindi linn, Kooli 7a
 • Sindi linn, Kooli 7b
 • Sindi linn, Pärnu mnt 37, 39
 • Sindi linn, Tööstuse 2
 • Sindi linn, Pärnu mnt 12
 • Sindi linn Pärnu mnt 23
 • Sindi linn, Pärnu mnt 125
 • Sindi linn, Supluse 2,4
 • Sindi linn, Ringi tn 5c
 • Sindi, Supluse tn 2 kortermaja ees (Supluse bussipeatus)
 • Sindi, Vabriku tänav
 • Sindi, Ringi 5c (Olerexi tankla)

 

 • Pakendikotiteenus eramajadele Sauga alevik, Sindi linn, Tammiste küla ja Tori alevik