Reklaamimaksu deklaratsioon

Tori valla juriidilise aadressi ja tegutsemiskohaga ettevõtted on reklaamimaksust vabastatud. 
 
Reklaamimaksu määrade osas on Tori vallas eristatud kolm piirkonda, kus maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest on:
1) Riigimaanteega nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla ja riigimaanteega nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru külgneval alal mõlemal pool maanteed alates teekatte servast 100 meetri ulatuses 6 eurot kuus;
2) Sindi linna ja Sauga aleviku territooriumil, v.a punktis 1 väljatoodud alal, 10 eurot kuus;
3) mujal valla haldusterritooriumil 5 eurot kuus.
 
Ühele ühissõidukile paigaldatud välireklaami eest rakendatakse maksumäära 45 eurot kuus olenemata reklaami suurusest.
Lisaks rakendatakse reklaamimaksu määrale diferentseerimist:
 
1) Omavoliliselt paigaldatud välireklaamile või välireklaamile, mida ei ole peale paigaldusloa kehtivuse lõppemist eemaldatud, rakendatakse kolmekordset maksumäära tõendatud avalikustamise perioodi eest.
2) Tori vallale kuuluvale kohtkindlale reklaamikandjale paigaldusloa alusel paigaldatud reklaamile rakendatakse kahekordset maksumäära.
 
Tasumisele kuuluv maksusumma on reklaamipinna, maksumäära ja maksuperioodi korrutis. Ühissõidukile paigaldatud välireklaami tasumisele kuuluv maksusumma on maksumäära ja maksuperioodi korrutis.
 
Reklaamimaksu tasumiseks tuleb Tori vallavalitsusele esitada täidetud ja allkirjastatud reklaamimaksu deklaratsioon viie tööpäeva jooksul paigaldusloa väljastamisest arvates. Kõige lihtsam on seda teha digitaalselt täidetud allkirjastatud vormiga, edastades allkirjastatud digikonteiner aadressile reklaam@torivald.ee. Deklaratsiooni võib ka välja printida ja täita käsitsi ning koos lisadega postitada Tori vallavalitsuse postiaadressile või tuua Tori Vallavalitsusse: Sindi linn, Pärnu mnt 12. Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 15 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

 
Probleemide korral deklaratsiooni täitmisel või reklaamimaksu kohta tekkivate küsimuste korral saab infot: Getlin Kakkko, pearaamatupidaja, e-post getlin.kakko@torivald.ee, tel 5302 5090.