Supluse tn 6 kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 14.10.2021 otsusega nr 391 algatati Sindi linnas Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamine