Matsi tee 2 ja 2a detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 111 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Pulli külas Matsi tee 2 ja 2a kinnistutel.

Algatamine

KSH eelhinnang

Rahandusministeeriumi seisukoht

Keskkonnaameti seisukoht

Kehtestamine