Uuekuke detailplaneering

Tori Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 143 algatati Tori vallas Kõrsa külas Uuekuke kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus

KSH eelhinnang

Rahandusministeeriumi seisukoht

Keskkonnaameti seisukoht

Põllumajandusameti seisukoht