Tutvustus ja asukoht

11.11.2017 jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine ning moodustus uus Tori vald. Tori vald asub Pärnu maakonnas.

Tori valla üldpindala on 611,11 km².

Valla territooriumil paikneb 41 küla, 3 alevikku ja linn. Kokku elab vallas 11 879 elanikku, neist mehi 5895, naisi 5984 (1. jaanuari 2020 seisuga). Suurim asula on Sindi linn (3763 elanikku), järgnevad Tammiste küla (1592) ja Sauga alevik (1191). Üle 400 elaniku on Are alevikus (422), Eametsa külas (612), Kilksama külas (452) ja Tori alevikus (453). Üle 200 elaniku on Selja külas (300), Jõesuu külas (261), Suigu külas (250) ja Taali külas (227). Kõige väiksema elanike arvuga on Elbi küla (6 elanikku). Täpsem info asulate ja elanike arvu kohta siin.

Tori vallas on kolm põhikooli ja üks gümnaasium: Are kool (123 õpilast) Are alevikus, Sauga põhikool (194) Nurme külas, Tori põhikool (212) Tori alevikus ja Sindi gümnaasium (345 õpilast, neist gümnaasiumi osas 46) Sindis. Sindis tegutseb ka huvikool: Karl Rammi nimeline Sindi Muusikakool (113 õpilast).

Lasteaedu on viis: Sindi linnas asub Sindi Lasteaed (13 rühma, 209 last), Sauga alevikus Jänesselja Lasteaed (9 rühma, 160 last), Tammiste külas Tammiste Lasteaed (5 rühma, 98 last), Suigu külas Are Kooli Suigu lasteaed (4 rühma, 57 last), Tori alevikus Tori Lasteaed (5 rühma, 94 last). Vallas on ka üks lastehoid: MTÜ Pereabikeskuse lastehoid Sauga alevikus.

Rahvamajasid on neli: Are huvikeskus, Sindi seltsimaja, Suigu seltsimaja ja Tori rahvamaja. Sauga alevikus korraldatakse kultuurisündmusi Sauga Avatud Noortekeskuses.

Muuseumid asuvad Tori alevikus ja Sindi linnas.

Tori Valla Raamatukogu haruraamatukogud asuvad Sindi linnas, Are alevikus, Tori alevikus ja Sauga alevikus, Urge külas ja Suigu külas. Tammiste külas töötab välisteeninduspunkt, Jõesuu külas pakub raamatukoguteenust MTÜ Viira Arendusselts.

Noored käivad koos ja saavad huviringides osaleda kolmes noortekeskuses – Sindis, Saugas ja Ares, ning Suigu noortetoas.

Spordisõpradel on treeninguteks võimalik kasutada Sindi Gümnaasiumi võimlat, Sauga alevikus endises vallamajas asuvat spordisaali, Are huvikeskuse spordisaali ja Tori Põhikooli võimlat, samuti mitmesuguseid spordirajatisi. Staadionid asuvad valla koolide juures.

Hoolekandeasutused on Tori Sotsiaalmaja, Are Valla Sotsiaalmaja ja Sindi Sotsiaaltöökeskus.

Vallas on kolm kirikut: Eesti Sõjameeste Mälestuskirik Toris, Sindi Õigeusu Kirik, Randivälja Kristuse Sündimise Kirik, Suigus palvela. Kalmistud asuvad Tori alevikus ja Sindi linnas.

Uues Tori vallas on hulk vaatamisväärsusi. Pulli külast on leitud Eesti vanima inimasula jälgi, Tori on kuulus Tori põrgu ja hobusekasvatuse poolest. Sindis on palju arhitektuurse väärtusega ja ajaloomälestisteks tunnistatud hooneid - kalevivabriku hooned ja vabriku elamud Pärnu maantee ääres, endise Sindi raudteejaama hooned koos kõrvalasuva kolme puitelamuga Paide maantee ääres jne. Võimas Sindi pais on rohkem kui poolteist sajandit  olnud pinnuks silmas kaluritele ja jõeäärsetele elanikele. Pärast paisu lammutamist on Sindis valminud Baltimaades ainulaadne kärestik, mis võimaldab siin veesporti harrastada. Riikliku arheoloogiamälestisena on kaitse alla võetud Akupere linnus Niidu külas, Are mõisapark on aga kaitse alla võetud nahkhiirte elupaigana.

Vallas on mitmesuguseid võimalusi aktiivse puhkuse veetmiseks. Turismisihtkohana on tuntud eelkõige Soomaa oma viienda aastaajaga, mis pakub loodussõpradele unustamatuid elamusi. Soomaale tasub tulla aga aasta ringi, siin leidub alati tegevust. Soomaa rahvuspark sai Euroopa Kaitsealade Liidult viieks aastaks säästva turismi sertifikaadi. Palju uudistajaid käib Eesti suurimas alpakafarmis villapallide eluga tutvumas. 

Asulad

Tori vallas on üks linn, kolm alevikku ja 41 küla.
 
Linn
Sindi
 
Alevikud
Are, Tori, Sauga
 
Külad
Aesoo, Eametsa, Eavere, Elbi, Elbu, Jõesuu, Kiisa, Kildemaa, Kilksama, Kuiaru, Kurena, Kõrsa, Lepplaane, Levi, Mannare, Muraka, Murru, Muti, Niidu, Nurme, Oore, Parisselja, Piistaoja, Pulli, Pärivere, Randivälja, Riisa, Rätsepa, Räägu, Rütavere, Selja, Suigu, Taali, Tabria, Tammiste, Tohera, Urge, Urumarja, Vainu, Võlla, Võlli.