Tutvustus ja asukoht

30.01.18

11.11.2017 jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine ning moodustus uus Tori vald. Tori vald asub Pärnu maakonnas.

Tori valla üldpindala on 611,11 km².

Valla territooriumil paikneb 41 küla, 3 alevikku ja linn, kokku elab vallas 11 694 elanikku, neist 5792 meest ja 5902 naist (1. jaanuari 2018 seisuga). Suurim asula on Sindi linn (3791 elanikku), järgnevad Tammiste küla (1409) ja Sauga alevik (1178). Üle 400 elaniku on Are alevikus (410), Eametsa külas (473), Kilksama külas (436) ja Tori alevikus (432). Üle 300 elaniku on Selja külas (301), üle 200 elaniku Jõesuu külas (288), Suigu külas (234) ja Taali külas (232). Kõige väiksema elanike arvuga on Elbi küla (3 elanikku).

Tori vallas on kolm põhikooli ja üks gümnaasium: Are kool (113 õpilast) Are alevikus, Sauga põhikool (171) Nurme külas, Tori põhikool (204) Tori alevikus ja Sindi gümnaasium (338 õpilast, neist gümnaasiumi osas 53) Sindis. Sindis tegutseb ka huvikool: Karl Rammi nimeline Sindi Muusikakool (83 õpilast).

Lasteaedu on viis: Sindi linnas asub Sindi lasteaed (13 rühma, 196 last), Sauga alevikus Jänesselja lasteaed (9 rühma, 169 last), Tammiste külas Tammiste lasteaed (5 rühma, 96 last), Suigu külas Are kooli lasteaed (4 rühma, 67 last), Tori alevikus Tori lasteaed (5 rühma, 88 last). Vallas on ka üks lastehoid: MTÜ Pereabikeskuse lastehoid Sauga alevikus.

Kultuuriasutusi on neli: Are huvikeskus, Sindi seltsimaja, Suigu seltsimaja ja Tori rahvamaja. Muuseumid asuvad Tori alevikus ja Sindi linnas.

Raamatukogusid on seitse: Sindi linnas, Are alevikus, Tori alevikus ja Sauga alevikus, Urge külas, Suigu külas ja Jõesuu külas.

Noored käivad koos ja saavad huviringides osaleda kolmes noortekeskuses – Sindis, Saugas ja Ares, ning Suigu noortetoas.

Spordisõpradel on treeninguteks võimalik kasutada Sindi gümnaasiumi võimlat, Sauga alevikus endises vallamajas asuvat spordisaali, Are huvikeskuse spordisaali ja Tori põhikooli võimlat, samuti mitmesuguseid spordirajatisi. Staadionid asuvad valla koolide juures.

Hoolekandeasutused on Tori sotsiaalmaja, Are valla sotsiaalmaja ja Sindi sotsiaaltöökeskus.

Vallas on kolm kirikut: Eesti Sõjameeste Mälestuskirik Toris, Sindi õigeusu kirik, Randivälja Kristuse Sündimise kirik, Suigus palvela. Kalmistud asuvad Tori alevikus ja Sindi linnas.

Uues Tori vallas on hulk vaatamisväärsusi. Pulli külast on leitud Eesti vanima inimasula jälgi, Tori on kuulus Tori Põrgu ja hobusekasvatuse poolest. Sindis on palju arhitektuurse väärtusega ja ajaloomälestisteks tunnistatud hooneid - kalevivabriku hooned ja vabriku elamud Pärnu maantee ääres, endise Sindi raudteejaama hooned koos kõrvalasuva kolme puitelamuga Paide maantee ääres jne. Võimas Sindi pais on rohkem kui poolteist sajandit  olnud pinnuks silmas kaluritele ja jõeäärsetele elanikele. Riikliku arheoloogiamälestisena on kaitse alla võetud Akupere linnus Niidu külas, Are mõisapark on aga kaitse alla võetud nahkhiirte elupaigana.