Tori valla elanike statistika

2021. aasta

1.02.2021 seisuga oli vallas elanikke 12 012, neist mehi 5950 ja naisi 6062.
 

1.01-31.01.2021 sündis 7, suri 18, saabus 63, lahkus 29 ja vallasiseselt vahetas elukohta 22 inimest.

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes

 

2020. aasta

1.01.2020–01.01.2021 sündis Tori vallas 133 last (tüdrukuid 62, poisse 71). Suri 121 inimest. Saabus 682 inimest, lahkus 586 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 274 inimest.

Andmed Statistikaameti kodulehelt

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes (1. jaanuar 2020 - 1. jaanuar 2021)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (1. jaanuar 2019 - 1. jaanuar 2020)

 

Elanike arvu muutus 2020. aasta1. jaanuarist 2021. aasta 1. jaanuarini