Tori valla elanike statistika

1.10.2019 – 31.10.2019 sündis 11 last, suri 10 inimest, saabus 67 inimest, lahkus 54 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 13 inimest.
 
01.11.2019 seisuga on elanikke vallas 11 855  (mehi 5890, naisi 5965).
 

 

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2019)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2018)