Tori valla elanike statistika

1.12.2020 seisuga on vallas elanikke 11 952, neist 5919 meest ja 6033 naist.
1.11-30.11.2020 sündis 9, suri 11, saabus 43, lahkus 43 ja vallasiseselt vahetas elukohta 34 inimest. 
 

1.12.2019–31.12.2019 sündis 11 last, suri 12 inimest, saabus 61 inimest, lahkus 42 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 20 inimest.

Andmed Statistikaameti kodulehelt

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes  (2020)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2019)