Tori valla elanike statistika

2021. aasta

1.–30. aprillini sündis 13 last, suri 14 inimest, saabus 67, lahkus 38 ja vallasiseselt vahetas elukohta 19 inimest.

1. mai seisuga oli vallas elanikke 12 065, neist  mehi 5980 ja naisi 6085.

 
1.01.2020–01.01.2021 sündis Tori vallas 133 last (tüdrukuid 62, poisse 71). Suri 121 inimest. Saabus 682 inimest, lahkus 586 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 274 inimest.

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes (1. jaanuar 2020 - 1. jaanuar 2021)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (1. jaanuar 2019 - 1. jaanuar 2020)

 

Elanike arvu muutus 2020. aasta1. jaanuarist 2021. aasta 1. jaanuarini