Tori valla elanike statistika

01.12.2019 – 31.12.2019 sündis 11 last, suri 12 inimest, saabus 61 inimest, lahkus 42 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 20 inimest.

 

01.01.2019 – 31.12.2019 sündis 132  last, suri 136 inimest, saabus 753 inimest, lahkus 569 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 234 inimest ja 3 andmed läksid arhiivi. 

01.01.2020 seisuga on elanikke vallas 11 879  (mehi 5895, naisi 5984).

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes (2020)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2019)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2018)