Tori valla elanike statistika

01.12.2019–31.12.2019 sündis 11 last, suri 12 inimest, saabus 61 inimest, lahkus 42 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 20 inimest.

 

1.02.2020–29.02.2020 sündis 10 last, suri 8 inimest, saabus 43  inimest, lahkus 47 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 25  inimest.

01.03.2020 seisuga on elanikke vallas 11 897  (mehi 5906, naisi 5991).

 

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes (2020)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2019)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2018)