Statistikaameti andmed

Tori valla elanike statistika

1.12.2019–31.12.2019 sündis 11 last, suri 12 inimest, saabus 61 inimest, lahkus 42 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 20 inimest.

 

01.08.2020 –31.08.2020 sündis 14 last, suri 10 inimest, saabus 66  inimest, lahkus 48 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 5  inimest.

01.09.2020 seisuga on elanikke vallas 11 962  (mehi 5928, naisi 6034).

 

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes  (2020)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2019)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2018)