Tori valla elanike statistika

2021. aasta

1.-30. juunil sündis 10 last, suri 5 inimest, saabus 56, lahkus 37 ja vallasiseselt vahetas elukohta 16 inimest.

1. juuli 2021 seisuga on vallas elanikke 12 096, sh mehi 5985, naisi 6111.

 
1.01.2020–01.01.2021 sündis Tori vallas 133 last (tüdrukuid 62, poisse 71). Suri 121 inimest. Saabus 682 inimest, lahkus 586 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 274 inimest.

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes (1. jaanuar 2020 - 1. jaanuar 2021)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (1. jaanuar 2019 - 1. jaanuar 2020)

 

Elanike arvu muutus 2020. aasta1. jaanuarist 2021. aasta 1. jaanuarini