Treeningraja kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 482 algatati Tori vallas Tori alevikus Treeningraja kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus

KSH eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht

Muinsuskaitseameti seisukoht

Rahandusministeeriumi seisukoht