Poeg 24, 25, 26, 33 ja 34 kinnistute detailplaneering

Sauga Vallavalitsuse 22.11.2016 korraldusega nr 624 algatati Kilksama külas Poeg 24, 25, 26, 33 ja 34 kinnistute detailplaneeringu koostamine. 

Algatamine

Teade ajalehes

Vastuvõtmine

Kehtestamine