Pääsusilma tn 2a, 2b, 2c ja Pääsusilma põik 4 kinnistute detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 563 algatati detailplaneeringu kooostamine Tori vallas Tammiste külas Pääsusilma tn 2a, 2b, 2c ja Pääsusilma põik 4 kinnistutel.

Algatamine

Teade ajalehes

Vastuvõtmine

Avaliku väljapaneku teade

Kehtestamine