Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ning Veski põik 4 kinnistute detailplaneering

Tori Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 234 algatati Tori vallas Tammiste külas Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ning Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu koostamine. 

Algatamise otsus

KSH eelhinnang

Planeeringu lähteseisukohad

 

Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele 

 

Tammiste külas Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ning Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 18.09-17.10.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 24.10.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).