Jahimeeste kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 17. veebruari 2022 otsusega nr 46 algatati detailplaneeringu koostamine  Kilksama külas Jahimeeste kinnistul. 

Algatamine

KSH eelhinnang

Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks

Vastuvõtmine

Kehtestamine