Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ning Veski põik 4 kinnistute detailplaneering

Tori Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 234 algatati Tori vallas Tammiste külas Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ning Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu koostamine. 

Algatamise otsus

KSH eelhinnang

Planeeringu lähteseisukohad

 

Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele