Sindi linnas Kevade, Suve Ja Tiigi tn kinnistute detailplaneering

Tori Vallavalitsuse korraldusega  08.02.2023 otsusega nr 84 algatati Sindi linnas Kevade, Suve Ja Tiigi tn kinnistute detailplaneeringu koostamine.
 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Kontaktvööndi joonis

Olemasoleva olukorra joonis

Põhijoonis

 

Sindi linnas Kevade, Suve ja Tiigi tn kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.11-01.12.2023 ning planeeringu eskiislahenduse tutvustuse ja arutelu 15.11.2023 kell 17.00 Sindi Gümnaasiumi saalis ( Kooli 9, Sindi).  
 
 

Planeering

 

Kooskõlastused

AS Sindi Vesi kooskõlastus

Päästeameti kooskõlastus

Telia kooskõlastus

Elektrilevi kooskõlastus