Maneeži kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 18.04.2018 korraldusega nr 331 algatati Tori vallas Are alevikus Maneeži kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus

Teade ajalehes