Tori Vallavalitsus

Registrikood: 77000341
Juriidiline aadress: Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond
Telefon: 445 1881
Arvelduskonto: EE642200001120160667 Swedbank, EE851010220265842226 SEB
Tööaeg: E-N 8.00-17.00; R 8.00-14.00
Palume vastuvõtu eelnevalt kokku leppida!
 
Kantselei ja finantsosakonna ajutine asukoht: Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond
Arengu- ja planeeringuosakond: Selja tee 1a, Sauga alevik
Haridus- ja kultuuriosakond: Selja tee 1a, Sauga alevik
Majandusosakond: Selja mnt 2, Tori alevik
 
 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel.
 
 

NB! Vallavalitsus võtab vastu ainult e-arveid Finbite arvekeskusesse. Tasuta saab e-arveid esitada keskkonnas e-arveldaja

Meediapäringud: Lauri Luide, e-post lauri.luide@torivald.ee, telefon 5866 6327.

 

Vallavanem

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Lauri Luur 5237966 Valla üldjuhtimine, valla arendustegevuste juhtimine, koostöö kogukondadega, valla turvalisusega seotud teemade koordineerimine (Sauga (puhkus 1.-30.07))
Arendusnõunik
Arendusspetsialist Ave Lääne 57493555 Kogukonna koostöö, vabaühenduste toetused, välisrahastusega projektide aruandlus (Sauga (puhkus 15.-30.07))
Rahvatervisespetsialist

Kantselei

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Siiri Jõerand 58843905 Sindi (puhkus 8.-31.07)
Kantselei spetsialist Kelly Stern 4451881 Elanikele info edastamine (Sindi (puhkus 25.-28.06; 1.07; 22.-26.07; 29.07))
Jurist Jaanika Ainsar 51968409 Sindi (puhkus 8.07; 15.07-02.08)
Hangete peaspetsialist Ester Ungert 5034679
Rahvastikuspetsialist Alli Hansumäe 58700878 Rahvastikutoimingud - sündide ja elukoha registreerimine, dokumentide väljastamine (Sindi)
Andmekaitse- ja personalispetsialist Eve Atka 53053506 Sindi (puhkus 12.-21.06)
Volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets 5269732 E,T, N - Sauga, K - Sindi, R - Are (puhkus 25.06-19.07)
Kommunikatsiooninõunik Lauri Luide 58666327 Sise- ja väliskommunikatsioon (Sindi)
Teabespetsialist Piia Salundi 58557158 Valla kodulehe haldamine, valla lehe toimetamine (Sindi (puhkus 26.-27.06; 22.07-04.08))
IT-juht Maris Ruus 57880887 Sauga (puhkus 25.06-1.07; 22.07-7.08)
IT-spetsialist Elton Jets 53609052 Sauga (puhkus 1.-26.07)
Süsteemiadministraator Tõnis Link 51990441 Sauga (puhkus 25.-28.06, 15.-26.07)

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Jüri Puust 5183374 Valitsuse liige; majandusosakonna töö korraldamine (Tori)
Taristunõunik Toomas Parm 5206932 Teede ja tänavate korrashoid ja välisvalgustus, veolubade väljastamine (Tori (puhkus 17.-21.06: 30.07-1.08))
Haldusjuht Maie Põder 5098829 Valla hoonete halduse korraldamine (Tori (puhkus 11.-12.07; 22.-26.07))
Vallaaednik Triin Sohlu 57000637 Avaliku haljastuse korrashoid (sh kalmistud), raieteatised ja raieload (Tori (puhkus 10.-20.06))
Kalmistuvaht Leiu Tünder 53093902 Sindi kalmistud (puhkus 8.-21.07)
Kalmistuvaht Riho Raiesmaa 51919838; 5046734 Tori kalmistu (puhkus 25.06- 22.07)

Arengu- ja planeeringuosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Signe Rõngas 5253189 Valitsuse liige; keskkond, planeerimine, maaküsimused, ehitisregistri toimingud, heakorrakonkursid, restaureerimis- ja korteriühistute toetused (Sauga (puhkus 1.-19.07))
Vallaarhitekt Helle-Triin Hansumäe 59182828 Ruumiline planeerimine (Sauga)
Üldplaneeringu spetsialist Sigrit Kasemets 53493355 Sauga (puhkus 26.06-02.07; 8.-26.07))
Planeerimisspetsialist Piret Kallas 51984663 Projekteerimistingimused, detailplaneeringud (Sauga (puhkus 25.-28.06; 8.-26.07))
Planeerimisspetsialist Leles Luhse 53599927 Detailplaneeringud (Sauga (puhkus 1.-3.07; 8.-26.07))
Ehitusnõunik Merike Raudsepp 55560275 Ehitisregistri menetluste korraldamine, nõustamine lubade dokumentatsiooni küsimustes (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Ehitusspetsialist Mairis Karus 54660508 Kasutusteatiste ja kasutusloa taotluste menetlemine (Sauga (puhkus 17.-21.06; 8.-26.07))
Ehitusspetsialist Kristi Kaliste 55510654 Ehitusteatiste ja ehituslubade taotluste menetlemine (Sauga (puhkus 8.-26.07)
Ehitusjärelevalve spetsialist Martin Riidamets 53011017 Ehitusjärelevalve (Sauga (puhkus 17.-26.06; 8.-26.07))
Maanõunik Mati Leht 53831899 Nõustamine maaküsimustes; kinnistute jagamine, liitmine, piirimuudatused; sihtotstarvete muutmine ja aadressiandmete muudatused (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Maaspetsialist Siivi Kaart 51984235 Kinnistute jagamine, liitmine, piirimuudatused; sihtotstarvete muutmine ja aadressiandmete muudatused (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Geoinformaatik Margus Pikkor 58167666 Geoportaali haldamine ja maamaksu küsimused
Keskkonnanõunik Kärt Linder 55940777 Sauga (puhkus 22.07-04.08)
Keskkonnaspetsialist Janne Soosalu 5253929 Jäätmekäitlus, hajaasustuse programm, puurkaevude asukohtade kooskõlastamine (Sauga)
Korrakaitseametnik Andres Riivits 53066561 Avaliku korra tagamine - koerte ja kasside pidamise reeglid ja heakord, reklaamiload ja avalike ürituste load (Sauga)
Taastuvenergeetika projektijuht Kalev Mitt 5143377 koosseisuväline töökoht

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Valitsuse liige; vastutusvaldkonnad sotsiaaltöö, lastekaitse, haridus, kultuur, noorsootöö, ühis- ja õpilastransport (Sauga)
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane 5053978 Täisealiste isikute sotsiaalhoolekande korraldamine, nõustamine, kohtumenetlused täisealiste hoolekande küsimustes (Sauga, puhkus 25.06-12.07))
Lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa 53682558 Lastekaitse üldküsimused, puuetega laste nõustamine ja teenused, asendushooldusteenuse korraldamine, lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamine (Sauga (puhkus 25.-28.06))
Lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg 51914590 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga, puhkus 1.-31.07)
Lastekaitsespetsialist Geiu Vahtra 53314949 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (puhkus 17.-21.06))
Lastekaitsespetsialist Krista Palk 53600396 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (puhkus 15.-28.07)
Lastekaitsespetsialist Gerlin Kõre 53093130 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (17.-21.06))
Sotsiaaltöö spetsialist Tiina Männik 55562120 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: endine Are vald, Kilksama, Eametsa, Nurme ja Räägu küla ning Sauga alevik. Vastuvõtt Are ja Sauga teenuskeskuses.
Sotsiaaltöö spetsialist Helga Isand 4451896; 53236341 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Sindi linn (tööealised). Vastuvõtt Sindis (puhkus 8.-26.07)
Sotsiaaltöö spetsialist Silvi Pool 5184066 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: endine Tori vald, vastuvõtt Tori teenuskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Anne Ats 53093150 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Sindi (eakad), Tammiste, Urge, Kiisa, Vainu, Rütavere, Pulli külad. Vastuvõtt Sindis ja Saugas kokkuleppel (puhkus 10.-23.06)
Juhtumikorraldaja (erihoolekanne) Eda Mirk 59199235 koosseisuväline töökoht (puhkus 5.-18.06; 8.-19.07)
Sotsiaaltöö spetsialist Erlyn Palberg-Rand 53833691 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Tammiste, Kiisa, Vainu, Urge, Pulli ja Rütavere. Vastuvõtt Sindis

Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Valitsuse liige; vastutusvaldkonnad sotsiaaltöö, lastekaitse, haridus, kultuur, noorsootöö, ühis- ja õpilastransport (Sauga)
Noorsootöö nõunik Erika Nõmm 5154337 Noorte huvihariduse ja tegevuse toetused, noortekeskuste omavahelise koostöö koordineerimine, õpilasmalev (Sauga (8.-26.07))
Haridusjuht Herve Merivald 59151989 Alus- ja üldharidust puudutavad küsimused (Sauga)
Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikoordinaator Andrea Rebane 5046322 koosseisuväline töökoht

Finantsosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsjuht Katrin Järv 5055261 Sindi (puhkus 19.- 21.06; 25.-30.06; 15.-28.07 )
Vanemraamatupidaja Veronika Pikkur 53025090 Sindi
Finantsist Marika Klausson 57703055
Raamatupidaja Tatjana Lapteva 58543033 Kommunaalarved (Sindi (puhkus 17.-21.06; 15.-26.07))
Raamatupidaja Li Kaljurand 58545520 Sauga Põhikool, Sindi Gümnaasium, Sindi Lasteaed, Are Kool, Suigu lasteaed, Sindi Muusikakool) (Sindi (puhkus 10.-24.07;)
Raamatupidaja Merit Aadusoo 53682992 Tori Põhikool, Tori Lasteaed, Jänesselja Lasteaed, Tammiste Lasteaed-Algkool (Sindi (puhkus 17.-21.06; 8.-19.07))