Uus-Allikivi kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 17.12.2020 otsusega nr 299 algatati Kilksama külas Uus-Allikivi kinnistu detailplaneeringu koostamine. 

Algatamise otsus