Jäätmemajanduse teenused ja toimingud

6.03.24

Tori valla jäätmevaldajate registri kaudu saab:

 • taotleda ajutist vabastamist jäätmeveost;
 • taotleda erandkorras vabastamist jäätmeveost;
 • teatada biojäätmete (köögijäätmete) kohtkompostimisest;
 • teatada jäätmemahuti ühiskasutusest;
 • taotleda harvemat veograafikut.

Biojäätmete veost vabastamise avaldus (doc) (dokumendina täitmisel tuleb allkirjastatud avaldus esitada vallavalitsuse e-posti aadressil tori@torivald.ee või postiaadressil Pärnu mnt 12, Sindi, 86705 Tori vald).

 

Korraldatud jäätmevedu

Alates 1. detsembrist 2022 algas uus korraldatud jäätmeveo periood, millega on hõlmatud 7 erinevat jäätmeliiki:

 1. segaolmejäätmed,
 2. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmed,
 3. biolagunevad aia- ja haljastujäätmed,
 4. segapakendijäätmed,
 5. paberi- ja kartongijäätmed,
 6. suurjäätmed,
 7. tekstiilijäätmed.

See tähendab, et prügi tekitajal ehk jäätmevaldajal on võimalik neid jäätmeliike jäätmevedajale üle anda tekkekohal ehk asutuses või kodus. Veoteenust osutab  Eesti Keskkonnateenused AS (koduleht https://www.keskkonnateenused.ee/avaleht, e-post viljandi@keskkonnateenused.ee, tel 435 5025).

Jäätmevaldaja võib taotleda kohalikult omavalitsuselt teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamist, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Kui soovite korraldatud jäätmeveost vabastust, tuleb seda taotleda, saates e-postile janne.soosalu@torivald.ee kirja järgmiste andmetega:

 • kinnistu aadress, mida soovitakse jäätmeveost vabastada
 • põhjendus, miks soovitakse jäätmeveost vabastust
 • teie tegelik elukoht.

Jäätmemajanduse kohta tekkinud küsimuste korral võtke ühendust keskkonnaspetsialist Janne Soosaluga: tel 525 3929, e-post janne.soosalu@torivald.ee

 

Paikre sorteerimisjaam 
Raba 39, Pärnu linn,
Pärnumaa 80041
E-R 8.00 - 17.45
L 10.00 - 13.45
P suletud
445 5750
 
Paikre prügila 
Põlendmaa küla, Pärnu linn
Pärnumaa 86603
E-R 8.00 - 17.45
L 9.00 - 16.45
P suletud
445 5750