Jäätmemajandus

24.03.22

Vallaelanikud on saanud jäätmevedajatelt uued graafikud ja hinnad ennatliku kehtivusega 2022. aasta lõpuni. Tegelikkuses kehtivad nii graafikud kui hinnad senikaua, kuni vald on käimasoleva hanke kaudu leidnud uue jäätmeveoteenuse osutaja. Hanke õnnestumisel on teenuseosutaja selgunud käesoleva aasta juuniks. Seejärel saavad kinnistu omanikud uuelt teenusepakkujalt info uue jäätmeveo perioodi kohta – graafikud, hinnakirja ja tingimused. Uus teenusepakkuja sõlmib teiega uue jäätmeveo lepingu järgmiseks 5 aastaks.

Kui soovite korraldatud jäätmeveost vabastust, tuleb seda uuesti taotleda, saates e-postile janne.soosalu@torivald.ee kirja järgmiste andmetega:

  • kinnistu aadress, mida soovitakse jäätmeveost vabastada
  • põhjendus, miks soovitakse jäätmeveost vabastust
  • teie tegelik elukoht.

Kuni uue riigihankelepingu jõustumiseni jätkavad vallas jäätmete kogumist ja vedu senised jäätmevedajad ning osutavad kõiki neid teenuseid, mida jäätmevaldajad (elanikud ja asutused) on nende käest tellinud. Seega jätkab Tori piirkonnas vedu RagnSells AS ning Are, Sauga ja Sindi piirkonnas Eesti Keskkonnateenused AS.

Küsimuste korral võtke ühendust keskkonnaspetsialisti Janne Soosaluga: tel 525 3929, e-post janne.soosalu@torivald.ee

 Pakendikotiteenus
Sindi linnas, Sauga alevikus, Tammiste külas ja Tori alevikus on eramajade elanikel mugav võimalus pakendijäätmetest tasuta vabanemiseks pakendikotiteenuse abil. Vt TVO kodulehelt www.tvo.ee/elanikele/eramajale; info tel 681 1480 või Ragn-Sells AS-i kodulehel www.ragnsells.ee/service/pakendikott, info tel info tel 606 0439. TVO korraldab vajadusel ka pakendite tasuta äravedu kortermajade juurest. Tingimuste kohta saab lugeda TVO kodulehel www.tvo.ee/elanikele/kortermajale.
 
 Ohtlikud jäätmed
Vald korraldab kord aastas ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumisringi. Lisaks on Tori valla elanikel võimalik ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda Paikre jäätmekäitluskeskuses.
 
 Jäätmete sorteerimine
Infot, kuidas vabaneda ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms, saab veebilehelt kuhuviia.ee
 
Jäätmete liigiti kogumise soodustamiseks on valla territooriumile paigaldatud avalikud paberi- ja papikonteinerid ning pakendikonteinerid. Avalike pakendikonteinerite äravedu teostavad:

Are piirkond

Are alevik, Tehnika 4:  OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)
Are teenuskeskuse kõrval: MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) 
Are alevik, Pärnu mnt (ainult klaaspakend):  OÜ Eesti Pakendiringlus (Pakendiringlus) 
Are, Oja tn: ETO
Are, Kooli 7/9 (kaks ridaelamut): ETO 
Are, Pärivere tee 11: ETO
Are, Pärivere tee 7/9: ETO
Lepplaane küla: TVO
Niidu küla: TVO
Suigu küla, Suigu külakeskus: ETO
Suigu küla, Tootsi tee:  Pakendiringlus
 

Sauga piirkond

Eametsa küla, Soobli tee 1: TVO
Eametsa küla, Angervaksa tee 5: TVO
Eametsa küla, Nurmeaia tee 48: TVO
Kilksama küla, Tiglitsa bussipeatuse juures: Pakendiringlus
Kilksama küla, Lepplaane ja Vaheri rist: ETO
Sauga alevik, Peoleo 3: TVO
Sauga alevik, Põõsalinnu tn: Pakendiringlus
Sauga alevik, Roolinnu 4/6: ETO

• Sauga alevik, Sauga teenuskeskuse juures Selja teel: ETO

Tammiste küla, Kesa tee: TVO
Urge küla, Urge raamatukogu: TVO
Urge, Urge raamatukogu (sinine maja): ETO
 

Tori piirkond

Jõesuu küla, Orava tee 15 ja 36 vahel: TVO
Jõesuu küla, Keskuse tee:  TVO
Jõesuu küla, Limbo: Pakendiringlus
Kuiaru küla, Jüri katastriüksus: TVO
Piistaoja küla, Katsejaama tee: Pakendiringlus

Rätsepa küla, Vanatoa tee: Pakendiringlus 

Selja, Rakvere mnt 15 (Selja A ja O kauplus): ETO
Taali küla, Saare tee: TVO
Taali küla, Sanksu tee:  Pakendiringlus
Tohera küla, Kõrgekalda: TVO
Tori alevik, Pärnu mnt:  Pakendiringlus
Tori alevik, lasteaia juures, Pärnu mnt 21: ETO
Tori alevik, Selja mnt 2:  ETO

 

Sindi

Sindi linn, Jaama 2:  TVO
Sindi linn, Jaama 4/6: TVO
Sindi linn, Kooli 7a: TVO
Sindi linn, Kooli 7b: TVO
Sindi linn, Pärnu mnt 37, 39: TVO
Sindi linn, Pärnu mnt 12: TVO
Sindi linn Pärnu mnt 23: Pakendiringlus
Sindi linn, Pärnu mnt 125: Pakendiringlus 
Sindi linn, Ringi tn 5c:  Pakendiringlus, ETO
Sindi linn, Ringi 5c (Olerexi tankla):  ETO ja TVO 
Sindi linn, Pärnu mnt 62 a ja 62b:  ETO
Sindi linn, Tööstuse 2: TVO
Sindi linn, Vabriku tänav: ETO
 

Pakendikotiteenus eramajadele: Sauga alevik, Sindi linn, Tammiste küla ja Tori alevik