Kuidas vähendada jäätmeteket

Igasugune tarbimine eeldab rohkemal või vähemal määral prügi teket. Selleks, et hoida meie elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii palju kui võimalik vältida ning tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult koguda ja käidelda.

Jäätmete käitlemisel lähtutakse jäätmekäitluse hierarhiast ehk põhimõttest viia jäätmekäitluse mõju keskkonnale võimalikult väikseks. Eelistada tuleb hierarhias kõrgemal olevaid lahendusi. Parimaks loetakse jäätmetekke vältimist, hierarhiatasemelt madalamal on taaskasutamine. Jäätmete taaskasutusmoodused on korduskasutuseks ettevalmistamine (parandamine, puhastamine jm), materjalina ringlussevõtt ja muu taaskasutamine nagu energia tootmine ning tagasitäide. Prügilasse viimist loetakse hierarhias viimaseks lahenduseks.

 

11 soovitust, kuidas meie saame vähendada ja jäätmeid ja teha keskkonnateadlikumaid valikuid

Tarbi targalt!

Enne toote ostmist ole kindel, et Sa seda ka päriselt vajad. Äkki saaksid ka ilma hakkama?   Uuri, kas saaksid toote sõbralt laenata või leida hoopis järelturult: nii panustad taaskasutusse. Osta toode, mis on kvaliteetne ja pika elueaga, nii on kasutuskorra hind sulle kokkuvõttes väiksem ja on ka suurem võimalus toode ise hiljem taas ringlusesse saata. Vähem on rohkem!

Tarbi turvaliselt!

Kodukeemia toodetes kasutatakse sadu tuhandeid erinevaid kemikaale, millest suur osa on inimestele või keskkonnale toksilised. Sage kokkupuude kahjulike kemikaalidega isegi väikestes kogustes on organismile kahjulik, soodustades nt allergiate ja nahaärrituste teket. Ära unusta, et lapsed on toksiliste kemikaalide suhtes palju tundlikumad kui täiskasvanud.  Tugevaid kemikaale peab hoidma originaalpakendis, kindlalt suletuna, eraldi kapis, lastele ja loomadele ligipääsmatus kohas. Kindlasti ei tohiks hoida kodukeemiat toiduainetega ühes kapis!

Märka märgistust!

Poes kaupa valides jälgi, kas see on varustatud ELi ökomärgisega. Eelista võimalusel just neid tooteid, sest nii võid olla kindel, et nende valmistamisel on arvestatud väikese keskkonnajäljega ning tooted on ohutumad nii keskkonnale kui ka Sinu tervisele. Eriti hoolikas peaksid valiku tegemisel olema lastega pered. Ja ära unusta ka vanu häid puhastusvahendeid, nagu näiteks sooda, äädikas jms.
Vaata ökomärgise kohta lähemalt www.ökomärgis.ee .

Osta toodet, mitte pakendit!

Kui võimalik, kasuta nt toidukaupade ostmisel oma karpe ning pakendeid, kanna kaasas korduvkasutatavaid kotte ja  hoia käepärast oma veepudelit ning kohvitopsi. Kui pakendit ei õnnestu vältida, siis vali pigem üks suur pakend mitme väikese asemel – nii saad vähem pakendit ja rohkem toodet.  Võimalusel väldi ülepakendatud tooteid ja ära ka ise tooteid ostes veel kord pakenda, nt ära pane vaakumpakis toodet kilekotti.

Kalkuleeri koguseid!

Mõtle läbi vajaminevad kogused, tee ostunimekiri ja planeeri oma tegevusi pikemalt ette. Õigete koguste ostmisel väldid liigsete jäätmete ja pakendite teket.  Jälgi ka pakendil olevat doseerimisjuhist – üle doseerides toote omadused ei parane, küll aga raiskad liigselt toodet ja seeläbi ka raha ning tekitad suuremat keskkonnajälge. Liigdoseerimine võib nt kodukeemia puhul olla ka ohuks tervisele.

Kasuta korduvalt!

Ära kuluta raha toodetele, mis kohe pärast kasutamist prügikasti lendavad. Asenda ühekordsed esemed korduvkasutatavatega – kasuta riidest köögi- ja taskurätikuid paberist toodete asemel, riidest või võrgust kotte kilekottide asemel, pilliroo- või metallkõrt, metallist teesõela purutee jaoks jne.

Sorteeri jäätmeid!

Väldi liigset tarbimist, taaskasuta vanu asju ning sorteeri jäätmeid – nii koormad vähem keskkonda. Meeles tuleb pidada, et parima tulemuse saad, kui jäätmed on puhtad ja saavad sorteeritud sellel hetkel, kui need tekivad. Kogu jäätmed liigiti: paber, metall-, plast- ja klaasijäätmed, ohtlikud jäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmed, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmed. Terved asjad suuna uuele ringile. 

Käi jala!

Püüa eelistada jagatud transporti või ühistransporti ning liikuda ka ise rohkem. Ole eeskujuks oma lähedastele ning väldi tarbetult õhku paisatud heitgaase.  Nii tugevdad ka sidet loodusega ja jõuad päriselt äratundmisele, et inimene on looduse osa, mitte selle tarbija. 

Näita eeskuju!

Tarbi teadlikult ise ja suuna oma lapsi ning lähedasi säästlikumalt käituma, keeldu toidukohtades ühekordsetest nõudest ja plastkõrtest, ära lase oma oste topelt pakendada. Anna vanadele asjadele uus elu, ära tarbi arutult ning kasuta keskkonnasõbralikke tooteid.

 Anna tagasisidet!

Anna ettevõtetele teada, kui Sulle tundub, et tarbitav toode on tarbetult (üle)pakendatud või ei vasta teenus nüüdisaja tingimustele ega arvesta säästliku majandamise põhimõtteid.  Sina otsustad, mida osta – tee õigeid valikuid ja kalluta seeläbi turgu puhtamate toodete poole.

Tunnusta!

Väga oluline on keskkonnasõbralikult käituvat ettevõtet või teenindajat hea sõnaga tunnustada ja teistele soovitada. Sõnal on tugev jõud.
Üks võimalus seda teha on esitada ettevõte keskkonnasõbralike ettevõtete konkursile.