Vetevana ja Vetehaldja detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.03.2021 otsusega nr 320 algatati Urumarja külas Vetevana ja Vetehaldja kinnistute detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus