Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee 5 ja Kastani tee kinnistute detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 17. augusti 2021 korraldusega nr 567 algatati detailplaneeringu koostamine Tammiste külas asuvatel Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee 5 ja Kastani tee kinnistutel.

Algatamine

Vastuvõtmine 

Kehtestamine