Sotsiaalteenused Tori vallas

4.06.18

Tori vald osutab sotsiaalteenuseid vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kirjeldatule. senikaua, kui pole vastu võetud ühtset teenuste osutamise korda, kehtivad iga liitunud omavalitsuse territooriumil varasemalt kehtestatud tingimused.

 

Sauga valla territooriumil osutatavate sotsiaalteenuste tingimused ja korrad

 

Are valla territooriumil osutatavate sotsiaalteenuste tingimused ja korrad

 

Tori (endise) valla territooriumil osutatavate sotsiaalteenuste tingimused ja korrad

 

Sindi linna territooriumil osutatavate sotsiaalteenuste tingimused ja korrad

Toimetaja: KAJA REBANE