Sotsiaalosakonna vastuvõtuajad

 NB! Sindi sotsiaaltöötajad võtavad kliente vastu Sindi Sotsiaaltöökeskuses Pärnu mnt 27a. Sotsiaalosakonna vastuvõtt on võimalik eelneval kokkuleppel!

 

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Valitsuse liige; vastutusvaldkonnad sotsiaaltöö, lastekaitse, haridus, kultuur, noorsootöö, ühis- ja õpilastransport (Sauga (puhkus 15.07-2.08)
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane 5053978 Täisealiste isikute sotsiaalhoolekande korraldamine, nõustamine, kohtumenetlused täisealiste hoolekande küsimustes (Sauga, puhkus 2.-12.07))
Lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa 53682558 Lastekaitse üldküsimused, puuetega laste nõustamine ja teenused, asendushooldusteenuse korraldamine, lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamine (Sauga)
Lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg 51914590 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga, puhkus 1.-31.07)
Lastekaitsespetsialist Geiu Vahtra 53314949 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (puhkus 8.-21.07))
Lastekaitsespetsialist Krista Palk 53600396 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (puhkus 15.-28.07)
Lastekaitsespetsialist Gerlin Kõre 53093130 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (10.-12.07; 5.-19.08)
Sotsiaaltöö spetsialist Tiina Männik 55562120 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: endine Are vald, Kilksama, Eametsa, Nurme ja Räägu küla ning Sauga alevik. Vastuvõtt Are ja Sauga teenuskeskuses. 8puhkus 26.-30.08)
Sotsiaaltöö spetsialist Helga Isand 4451896; 53236341 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Sindi linn (tööealised). Vastuvõtt Sindis (puhkus 8.-26.07)
Sotsiaaltöö spetsialist Silvi Pool 5184066 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: endine Tori vald, vastuvõtt Tori teenuskeskuses (puhkus 5.-19.08)
Sotsiaaltöö spetsialist Anne Ats 53093150 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Sindi (eakad), Tammiste, Urge, Kiisa, Vainu, Rütavere, Pulli külad. Vastuvõtt Sindis ja Saugas kokkuleppel
Juhtumikorraldaja (erihoolekanne) Eda Mirk 59199235 koosseisuväline töökoht (puhkus 8.-19.07; 19.-28.08)
Sotsiaaltöö spetsialist Erlyn Palberg-Rand 53833691 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Tammiste, Kiisa, Vainu, Urge, Pulli ja Rütavere. Vastuvõtt Sindis (puhkus 18.-25.07)