Kooli tn 5 kinnistu detailplaneering

Sauga Vallavalitsuse 06.01.2015 korraldusega nr 8 algatati Nurme külas Kooli tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamine

Vastuvõtmine

Kehtestamine